KHÁI NIỆM VỀ BẠCH THỦ LÔ VÀ SONG THỦ LÔ - NHỮNG ƯU ĐIỂM, NHƯỢC ĐIỂM KHÔNG THỂ BỎ QUA