In return là gì

Share:
*

Giải ưng ý nghĩa của các từ "In return for"

Nghĩa là: thay đổi lại thì sẽ nhận được gì nếu làm chuyện gì đó.

Bạn đang đọc: In return là gì

Ví dụ:


The farmer offered us food in return for our work.

Người dân cày cho chúng tôi đồ ăn đổi lấy ngày công thao tác của bọn chúng tôi.

Cùng vị trí cao nhất lời giải xem thêm về phương pháp dùng Rerurn trong tiếng anh nhé.

1. RETURN NGHĨA LÀ GÌ vào TIẾNG ANH?

Trong giờ Anh, return với nghĩa thịnh hành nhất là cho hoặc con quay lại địa điểm trước đó (nơi nhưng mình đã từng đến đó rồi). Đồng thời, return cũng có thể hiểu là cho, làm cho hoặc thừa nhận một cái nào đó sau lúc một cái nào đấy tương tự đã có trao hoặc làm cho mình từ trước đó.

Phát âm của return trong giờ đồng hồ Anh cũng tương đối đơn giản: /rɪˈtɝːn/ 

Ví dụ: 

- She left home at the age of 16 and never intended khổng lồ return.

Cô rời công ty năm 16 tuổi và không lúc nào có ý định xoay trở lại.

- Every five minutes, he returned khổng lồ the same topic. It"s boring.

Cứ sau năm phút, anh ta lại trở lại cùng một nhà đề. Thiệt là nhàm chán.

- He eventually returned lớn his home after many years of travelling.

Cuối cùng anh ấy vẫn trở về nhà của bản thân mình sau các năm rong ruổi.

- He won’t be able lớn return khổng lồ work for at least two months.

Anh ấy sẽ không còn thể trở lại thao tác trong tối thiểu hai tháng. 

2. CẤU TRÚC VÀ CÁCH DÙNG CỦA RETURN vào TIẾNG ANH

2.1. Cấu tạo chung phổ cập của Return: 

Return lớn sth/to doing sth

2.2. Quay trở về trạng thái hoặc phương pháp cư xử trước đó sau khi bị loại gián đoạn

Ví dụ: 

- Within a week, our lives had returned to lớn normal.

Trong vòng một tuần, cuộc sống của cửa hàng chúng tôi đã quay trở lại bình thường.

- Most people have welcomed her return to the office.

Xem thêm: Đề Thi Vào Acb Vị Trí Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân) Vào Acb, Đề Thi Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Acb

Hầu hết mọi bạn đều chào đón cô quay lại văn phòng. 

2.3. Quay trở về chủ đề đã có được đề cập

Ví dụ: 

- I’d like to return lớn what Jessica mentioned earlier. Sounds interesting!

Tôi muốn trở về những gì Jessica đang đề cập trước đó. Nghe có vẻ như thú vị đấy!

- Every five minutes, he returned lớn talking about the same subject. 

Cứ sau năm phút, anh ấy lại con quay lại nói đến cùng một chủ đề. 

3. CÁCH PHÂN BIỆT GO BACK, COME BACK VÀ RETURN PHỔ BIẾN vào TIẾNG ANH

Như họ đã biết, Go back, Come back cùng Return đa số mang nghĩa là “trở về”. Mặc dù trở về trong giờ Anh lại phân ra khôn cùng nhiều ý nghĩa sâu sắc và ngữ cảnh không giống nhau. Lúc này chúng mình sẽ giúp chúng ta phân biệt sự khác nhau giữa chúng một cách đối chọi giản. 

3.1. Go back có nghĩa là trở về một địa điểm, một vị trí mà chúng ta gần đây, thuở đầu đến từ đó hoặc ở đâu đó nhưng bạn đã từng đến trước đây; thường được dùng trong trường thích hợp dưới ánh mắt của tín đồ đang trở về.

Ví dụ: 

- That restaurant was terrible - I will never go back there again.

Nhà hàng kia thật kinh khủng - tôi vẫn không bao giờ quay lại kia nữa.

- You can go back to lớn the original plan if necessary.

Bạn hoàn toàn có thể quay lại kế hoạch lúc đầu nếu đề xuất thiết. 

- bởi you think you"ll ever go back to Sydney? There are many opportunities for you khổng lồ advance. 

Bạn tất cả nghĩ bản thân sẽ trở lại Sydney không? gồm rất nhiều thời cơ thăng tiến cho bạn ở đó. 

3.2. Come back có nghĩa là trở về, xoay lại; thường xuyên được thực hiện dưới ánh mắt của fan hoặc địa điểm mà ai đó trở về.

Ví dụ: 

- I have to do some shopping, I"ll come back later.

Tôi đề xuất đi mua sắm một chút, tôi sẽ quay lại sau.

- A lot of younger generations leave their town and never come back.

Rất những thế hệ trẻ tránh thị trấn của họ và không bao giờ quay trở lại. 

- I"ll come back và pick you up in half an hour, wait for me.

Nửa giờ nữa anh sẽ quay trở lại đón em, chờ anh nhé.

3.3. Return lại tức là trở về tự một địa điểm này cho tới một địa điểm khác; được xem như là trang trọng rộng “go back” với “come back”, vì vậy được sử dụng liên tục hơn trong văn viết, tiếng nói hoặc văn bạn dạng với chân thành và ý nghĩa trang trọng. 

Ví dụ: 

- I returned khổng lồ my hometown khổng lồ see if I could find out more information about my parents.

Tôi về quê để xem thêm thông tin về cha mẹ tôi.

- She returned straight to the office without leaving a word.

Cô trở về thẳng văn phòng cơ mà không còn lại một lời nào. 

- Please return a signed copy of the contract no later than 5 days of the receipt date.

Vui lòng gởi lại cho việc đó tôi bạn dạng sao đã ký kết của đúng theo đồng trong tầm 5 ngày sau khi nhận được.

Bài viết liên quan