Vladimir Mùa 11: Bảng Ngọc, Cách Lên Đồ Vladimir Mới Làm Lại