Vladimir mùa 11: bảng ngọc, cách lên đồ vladimir mới làm lại