Hot girl ivy: "tôi đã chịu đựng bao nhiêu lần chuyện ngoại tình của hồ quang hiếu"