Tiểu sử ca sĩ hoàng yến chibi sinh năm, thông tin tiểu sử hoàng yến chibi