Cứ bị tố pttm, bảo thy cuối cùng cũng lên tiếng: "cứ ngắt nhéo gương mặt tôi thoải mái!"