Hạch toán trả trước cho người bán

Share:

Hạch toán đề nghị trả cho tất cả những người bán theo TT 200. Trên thực tế, chuyển động thanh toán những khoản nợ bắt buộc trả là một hoạt động quan trọng, ra mắt thường xuyên của Doanh nghiệp. Vậy khi phát sinh chuyển động này thì kế toán công ty sẽ hạch toán như thế nào?

Kế toán hà thành sẽ chỉ dẫn cho chúng ta cách Hạch toán buộc phải trả cho tất cả những người bán theo TT 200.

Bạn đang đọc: Hạch toán trả trước cho người bán


*

Hạch toán đề nghị trả cho người bán theo TT 200


Mời các bạn theo dõi bài bác viết.

Tài khoản sử dụng.

Theo Thông bốn 200, để Hạch toán đề xuất trả cho những người bán, họ sử dụng TK 331.

Tài khoản 331 – yêu cầu trả cho người bán: Là TK dùng làm phản ánh tình hình thanh toán về những khoản nợ nên trả của DN cho những người bán trang bị tư, sản phẩm hóa, người hỗ trợ dịch vụ, bạn bán tài sản cố định, bất động sản nhà đất đầu tư, những khoản chi tiêu tài chủ yếu theo vừa lòng đồng tài chính đã ký kết kết.

Hạch toán bắt buộc trả cho những người bán theo TT 200.

Kế toán hạch toán các nghiệp vụ tài chính phát sinh liên quan đến khoản nên trả cho người bán như sau:

Hạch toán nên trả cho những người bán khi ghi dìm tổng số tiền mua sắm chưa giao dịch (mua chịu).

Khi Doanh nghiệp mua chịu trang bị tư, sản phẩm hóa, về nhập kho hoặc cài chịu gia tài cố định, bđs đầu tư, căn cứ vào trị giá hàng mua, kế toán tiến hành phản ánh tổng vốn phải thanh toán trong những trường hợp ví dụ như sau:

Trường hợp mua sắm chưa giao dịch trong nội địa.

– khi thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ, hạch toán:

Nợ các TK 151, 152, 153, 156, 157: Trị giá hàng mua chưa tồn tại thuế GTGT (PP kê khai thường xuyên xuyên)

Nợ TK 611: Trị giá bán hàng mua chưa tồn tại thuế GTGT (PP kiểm kê định kỳ)

Nợ những TK 211, 213: Trị giá bán hàng mua chưa xuất hiện thuế GTGT

Nợ những TK 1331, 1332: chi phí thuế GTGT được khấu trừ 

Có TK 331: Tổng giá thanh toán.

– khi thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, hạch toán:

Nợ các TK 151, 152, 153, 156, 157: Trị giá hàng mua đã có thuế GTGT (PP kê khai hay xuyên)

Nợ TK 611: Trị giá chỉ hàng thiết lập đã gồm thuế GTGT (PP kiểm kê định kỳ)

Nợ các TK 211, 213: Trị giá hàng mua chưa tồn tại thuế GTGT

Có TK 331: Tổng giá chỉ thanh toán.

Trường hợp mua sắm chưa thanh toán giao dịch khi nhập khẩu.

– lúc thuế GTGT phải nộp ở khâu nhập khẩu được khấu trừ.

Hạch toán:

(Trị sản phẩm nhập khẩu bao gồm: Thuế TTĐB, thuế NK, thuế BVMT (nếu có))

Nợ các TK 151, 152, 153, 156, 157: Trị giá bán hàng nhập khẩu chưa có thuế GTGT (PP kê khai hay xuyên)

Nợ TK 611: Trị giá hàng nhập khẩu chưa tồn tại thuế GTGT (PP kiểm kê định kỳ)

Nợ những TK 211, 213: Trị giá chỉ hàng nhập khẩu chưa tồn tại thuế GTGT

Nợ các TK 1331, 1332: chi phí thuế GTGT được khấu trừ 

Có TK 331: Trị giá nên trả cho người bán

Có TK 33312: tiền thuế GTGT yêu cầu nộp 

Có các TK 3332, 3333, 33381: tiền thuế TTĐB, thuế xuất nhập khẩu, thuế bảo đảm an toàn môi ngôi trường (nếu có).

– lúc thuế GTGT phải nộp ở khâu nhập khẩu không được khấu trừ.

Hạch toán: 

(Trị hàng hàng nhập khẩu bao gồm: Thuế TTĐB, thuế NK, thuế BVMT (nếu có) và thuế GTGT hàng nhập khẩu)

Nợ các TK 151, 152, 153, 156, 157: Trị giá chỉ hàng nhập vào (PP kê khai hay xuyên)

Nợ TK 611: Trị giá hàng nhập khẩu (PP kiểm kê định kỳ)

Nợ những TK 211, 213: Trị giá hàng nhập khẩu 

Có TK 331: Trị giá buộc phải trả cho những người bán

Có TK 33312: tiền thuế GTGT cần nộp 

Có các TK 3332, 3333, 33381: chi phí thuế TTĐB, thuế xuất nhập khẩu, thuế đảm bảo môi trường (nếu có).

Hạch toán cần trả cho người bán khi đơn vị chức năng có thực hiện chi tiêu XDCB theo cách làm giao thầu.

Khi đơn vị bao gồm thực hiện chi tiêu XDCB theo cách thức giao thầu. DN nhận trọng lượng xây lắp kết thúc bàn giao của bên nhận thầu xây lắp, kế toán địa thế căn cứ hợp đồng giao thầu với biên bản bàn giao trọng lượng xây lắp, hoá đơn cân nặng xây lắp xong hạch toán như sau:

Khi thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, hạch toán:

Nợ TK 241: Trị giá bán XDCB dở dang chưa có thuế GTGT

Nợ TK 133: chi phí thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 331: Tổng giá thanh toán.

Khi thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, hạch toán:

Nợ TK 241: Trị giá bán XDCB dở dang đã bao gồm thuế GTGT

Có TK 331: Trị giá XDCB dở dang đã có thuế GTGT.

Hạch toán nên trả cho những người bán khi ứng trước tiền hoặc thanh toán số tiền buộc phải trả cho tất cả những người bán vật tư, hàng hoá, người cung cấp dịch vụ, tín đồ nhận thầu xây lắp.

Kế toán hạch toán theo 2 ngôi trường hợp:

Trường hợp ứng trước tiền hoặc thanh toán bằng tiền Việt Nam, hạch toán:

Nợ TK 331: Trị giá cần trả cho những người bán

Có những TK 111, 112, 341,…: Trị giá bắt buộc trả cho những người bán.

Trường thích hợp ứng trước chi phí hoặc giao dịch bằng ngoại tệ.

Khi giao dịch thanh toán bằng ngoại tệ, kế toán triển khai quy đổi ra Đồng nước ta theo tỷ giá chỉ giao dịch thực tiễn tại thời khắc phát sinh (là tỷ giá thành của ngân hàng thương mại nơi thường xuyên có giao dịch).

– Khi doanh nghiệp đã ứng trước đến nhà thầu bởi ngoại tệ, kế toán đã ghi nhấn giá trị đầu tư chi tiêu XDCB tương ứng với số chi phí ứng trước theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ứng trước. Phần giá chỉ trị đầu tư XDCB còn phải thanh toán (sau khi sẽ trừ đi số chi phí ứng trước) được ghi nhấn theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh. Hạch toán:

Nợ TK 331: Trị giá bắt buộc trả cho tất cả những người bán (tỷ giá thanh toán thực tế)

Nợ TK 635: Chênh lệch tỷ giá

Có các TK 1112, 1122: Trị giá bắt buộc trả cho người bán (tỷ giá ghi sổ kế toán)

Có TK 515: Chênh lệch tỷ giá).

Hạch toán cần trả cho người bán khi thừa nhận lại chi phí do tín đồ bán trả lại số tiền vẫn ứng trước do không hỗ trợ được mặt hàng hóa, dịch vụ.

Hạch toán:

Nợ những TK 111, 112,…: Trị giá số tiền đã ứng trước được hoàn lại

Có TK 331: Trị giá số tiền đã ứng trước được hoàn lại.

Xem thêm: Tường Thuật Trực Tiếp Bóng Đá Nga TrựC TiếP, Bóng Đá Nga Trực Tiếp Tỉ Số, Livescore

Hạch toán phải trả cho người bán lúc nhận dịch vụ cung cấp của tín đồ bán.

Khi doanh nghiệp nhận dịch vụ cung ứng như: chi phí vận ship hàng hoá, điện, nước, điện thoại, kiểm toán, bốn vấn, quảng cáo, dịch vụ khác,… của fan bán. Hạch toán theo 2 trường hợp:

Trường thích hợp thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ, hạch toán:

Nợ TK 156: Trị giá bán hàng mua chưa xuất hiện thuế GTGT

Nợ TK 241: Trị giá chỉ XDCB dở dang chưa tồn tại thuế GTGT

Nợ TK 242: giá cả trả trước theo giá chưa xuất hiện thuế

Nợ các TK 623, 627, 641, 642, 635, 811: Trị giá chưa tồn tại thuế

Nợ TK 1331: chi phí thuế GTGT được khấu trừ 

Có TK 331: Tổng giá bán thanh toán.

Trường hợp thuế GTGT nguồn vào không được khấu trừ, hạch toán:

Nợ TK 156: Trị giá bán hàng cài đặt đã bao gồm thuế GTGT

Nợ TK 241: Trị giá XDCB dở dang đã tất cả thuế GTGT

Nợ TK 242: ngân sách chi tiêu trả trước theo giá chỉ đã tất cả thuế

Nợ các TK 623, 627, 641, 642, 635, 811: Trị giá bán đã có thuế

Có TK 331: Tổng giá chỉ thanh toán.

Hạch toán phải trả cho người bán khi được hưởng khuyến mãi thanh toán.

Nợ TK 331: Trị giá phải trả cho người bán

Có TK 515: Doanh thu vận động tài chính.

Hạch toán đề xuất trả cho tất cả những người bán khi được hưởng ưu tiên thương mại, áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng mua hay trả lại hàng mua.

Khi DN mua hàng được hưởng phân tách khấu thương mại dịch vụ hay giảm ngay hàng mua hoặc phân phát sinh quý giá hàng tải trả lại người phân phối và được fan bán gật đầu trừ vào số nợ đề nghị trả, địa thế căn cứ vào triệu chứng từ liên quan, hạch toán:

Nợ TK 331: Tổng số buộc phải trả 

Có TK 1331: chi phí thuế GTGT được khấu trừ (ứng với số ưu đãi thương mại, giảm giá hàng mua, trị giá hàng trả lại)

Có các TK 151, 152, 153, 156, 157: Trị giá bán hàng cài chưa có thuế GTGT (PP kê khai thường xuyên)

Có TK 611: Trị giá chỉ hàng cài chưa có thuế GTGT (PP kiểm kê định kỳ)

Có các TK 211, 213: Trị giá hàng sở hữu chưa có thuế GTGT.

Hạch toán đề nghị trả cho tất cả những người bán khi các số tiền nợ phải trả cho tất cả những người bán không tìm ra chủ nợ hoặc công ty nợ không đòi.

Kế toán thực hiện xử lý ghi tăng thu nhập khác của doanh nghiệp, hạch toán:

Nợ TK 331: Trị giá bắt buộc trả cho tất cả những người bán

Có TK 711: Trị giá buộc phải trả cho những người bán.

Hạch toán yêu cầu trả cho tất cả những người bán khi xác định vị trị trọng lượng xây lắp buộc phải trả mang đến nhà thầu phụ.

Trường hợp dn là nhà thầu chính, khi xác định giá trị trọng lượng xây lắp bắt buộc trả đến nhà thầu phụ theo hòa hợp đồng kinh tế đã ký kết kết. Kế toán địa thế căn cứ vào hóa đơn, phiếu giá bán công trình, biên phiên bản nghiệm thu cân nặng xây lắp kết thúc và phù hợp đồng giao thầu phụ, hạch toán:

Nợ TK 632: giá bán vốn hàng chào bán theo giá chưa xuất hiện thuế GTGT

Nợ TK 1331: chi phí thuế GTGT được khấu trừ 

Có TK 331: toàn bô tiền bắt buộc trả cho nhà thầu phụ tất cả cả thuế GTGT đầu vào.

Hạch toán đề nghị trả cho tất cả những người bán khi nhận bán sản phẩm đại lý, cung cấp đúng giá, hưởng hoa hồng.

– Khi bán sản phẩm nhận đại lý, hạch toán:

Nợ các TK 111, 112, 131,…: Tổng giá bán thanh toán

Có TK 331: buộc phải trả cho người bán (giá giao bán đại lý phân phối + thuế).

– Khi khẳng định hoa hồng cửa hàng đại lý được hưởng, tính vào lệch giá hoa hồng về bán sản phẩm đại lý, hạch toán:

Nợ TK 331: buộc phải trả cho những người bán

Có TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331: chi phí thuế GTGT phải nộp (nếu có).

– Khi thanh toán giao dịch tiền đến bên ship hàng đại lý, hạch toán:

Nợ TK 331: nên trả cho tất cả những người bán (giá buôn bán trừ (-) huê hồng đại lý)

Có những TK 111, 112,…: đề xuất trả cho người bán (giá phân phối trừ (-) hoa hồng đại lý).

Hạch toán phải trả cho những người bán tại đơn vị chức năng giao uỷ thác nhập khẩu.

Khi doanh nghiệp trả trước một số tiền uỷ thác mua hàng theo hòa hợp đồng uỷ thác nhập vào cho đơn vị chức năng nhận uỷ thác nhập khẩu mở LC… kế toán tài chính căn cứ những chứng trường đoản cú liên quan, hạch toán:

Trường hợp giao dịch bằng chi phí Việt Nam, hạch toán:

Nợ TK 331: Trị giá yêu cầu trả cho những người bán (chi tiết mang đến từng đơn vị chức năng nhận uỷ thác)

Có các TK 111, 112,…: Trị giá yêu cầu trả cho những người bán.

Trường hợp thanh toán bằng nước ngoài tệ, hạch toán:

Nợ TK 331: Trị giá đề nghị trả cho người bán (chi tiết đơn vị nhận uỷ thác) (khoản ứng trước theo tỷ giá bán thực tế)

Nợ TK 635: Chênh lệch lỗ tỷ giá

Có các TK 1112, 1122: Trị giá đề xuất trả cho tất cả những người bán (số chi phí đã chuyển cho đơn vị chức năng nhận uỷ thác theo tỷ giá chỉ ghi sổ)

Có TK 515: Chênh lệch lãi tỷ giá.

Khi doanh nghiệp nhận mặt hàng ủy thác nhập vào do mặt nhận ủy thác giao trả, hạch toán:

Nợ TK 151: Trị giá bán hàng nhập vào theo tỷ giá thực tiễn (nếu chuyển giao tại cảng)

Nợ các TK 152,156, 211, …: Trị giá hàng nhập vào theo tỷ giá thực tiễn (nếu bàn giao tại kho của doanh nghiệp)

Có TK 331: Trị giá cần trả cho những người bán.

Khi doanh nghiệp trả chi phí cho đơn vị chức năng nhận uỷ thác nhập khẩu về số tiền hàng nhập khẩu và các túi tiền liên quan lại trực tiếp nối hàng nhập khẩu. Kế toán căn cứ các chứng từ liên quan, hạch toán:

Nợ TK 331: Trị giá cần trả cho những người bán (chi tiết cho từng đơn vị chức năng nhận uỷ thác)

Có các TK 111, 112,…: Trị giá bắt buộc trả cho tất cả những người bán.

Hạch toán giá tiền uỷ thác nhập khẩu đề nghị trả đơn vị nhận uỷ thác được tính vào quý giá hàng nhập khẩu:

Nợ các TK 151, 152, 156, 211,…: Trị giá hàng nhập khẩu

Nợ TK 133: tiền thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 331: Trị giá đề xuất trả cho những người bán (chi huyết từng đơn vị nhận uỷ thác).

Hạch toán cần trả cho những người bán khi reviews lại số dư nợ đề nghị trả cho những người bán là ngoại tệ vào cuối kỳ kế toán.

Khi lập báo cáo tài chính, số dư nợ đề xuất trả cho những người bán bởi ngoại tệ được review theo tỷ giá bán giao dịch thực tế tại thời gian lập report tài chính:

Trường thích hợp tỷ giá chỉ ngoại tệ giảm so cùng với Đồng Việt Nam, hạch toán:

Nợ TK 331: Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Có TK 4131: Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

Trường phù hợp tỷ giá bán ngoại tệ tăng đối với Đồng Việt Nam, hạch toán:

Nợ TK 4131: Chênh lệch tỷ giá ân hận đoái

Có TK 331: Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái.

Trên đây, Kế toán thủ đô đã hướng dẫn các bạn Hạch toán phải trả cho những người bán theo TT 200. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Bài viết liên quan