Châu thanh kể chuyện "nối lại tình xưa" với vợ cũ sau 10 năm chia tay