Dư Nợ Tiếng Anh

Share:

Tiếp tục cùng với bộ từ vựng giờ Anh tài chủ yếu bank phần 1 , diymcwwm.com xin chia sẻ phần 2 cùng với 38 từ hay gặp nhất lúc chúng ta sử dụng với giao dịch với các bank.

Bạn đang đọc: Dư nợ tiếng anh

Các bạn thuộc quan sát và theo dõi nhé

1. Magnetic /mæg’netik/ (adj): từ tính

-> Magnetic Stripe /mæg’netik straip/: dải băng từ

2. Reconcile /’rekənsail/ (v): bù trừ, điều hoà

3. Circulation /,sə:kju’leiʃn/ (n): sự lưu lại thông

4. Clear /kliə/ (v): tkhô hanh toán bù trừ

5. Honour /’ɔnə/ (v): gật đầu thanh khô toán

6. Refer to drawer (n): (R.D) “Tkiểm tra lại fan ký phát”

7. Non-thẻ instrument : phương tiện đi lại thanh hao toán thù không sử dụng tiền mặt

8. Present /’preznt – pri’zent/ (v): xuất trình, nộp

9. Outcome /’autkʌm/ (n): kết quả

10. Debt /det/ (n.): khoản nợ

11. Debit /’debit/ (v): ghi nợ (money which a company owes)

12. Debit balance / ‘debit ‘bæləns/: số dư nợ

13. Direct debi /di’rekt ‘debit /: ghi nợ trực tiếp

14. Deposit money /di’pɔzit ‘mʌni /: chi phí gửi

15. Give sầu credit : cung cấp tín dụng

16. Illegible /i’ledʤəbl/ (adj): ko hiểu được

17. Bankrupt /’bæɳkrəpt/ = Bust /bʌst/: đổ vỡ nợ, phá sản

18. Make out (v): ký kết phát, viết (Séc)

19.

Xem thêm: Gỡ Cài Đặt Bytefence - Bytefence Review: How To Remove Bytefence Anti

Banker /’bæɳkə/ (n): người của ngân hàng

trăng tròn. Place of cash: nơi cần sử dụng tiền mặt

21. Obtain cash /əb’tein kæʃ/: rút chi phí mặt

22. Cash point / kæʃ pɔint/: điểm rút ít tiền mặt

23. Make payment / meik ‘peimənt/: sai bảo bỏ ra trả

24. Subtract /səb’trækt/ (n): trừ

25. Plastic money /’plæstik ‘mʌni / (n): chi phí vật liệu bằng nhựa (các nhiều loại thẻ Ngân hàng)

26. Sort of card: nhiều loại thẻ

27. Plastic thẻ /’plæstik kɑ:d/ (n): thẻ nhựa

28. Charge thẻ /tʃɑ:dʤ kɑ:d/: thẻ tkhô nóng toán

29. Smart card /smɑ:t kɑ:d/ (n): thẻ thông minh

30. Cash thẻ /kæʃ kɑ:d/ (n): thẻ rút chi phí mặt

31. Cheque card /tʃek kɑ:d / (n): thẻ Séc

32. Bank thẻ /bæɳk kɑ:d / (n): thẻ ngân hàng

33. Cardholder (n): nhà thẻ

34. Shareholder (n): cổ đông

35. Dispenser /dis’pensə/ (n): đồ vật rút ít tiền tự

36. Statement /’steitmənt/ (n): sao kê (tài khoản)

37. Cashier /kə’ʃiə/ (n): nhân viên thu, đưa ra chi phí (sống Anh)

38. Withdraw /wi ‘dr :/ (v): rút ít chi phí mặt

Hình như, các chúng ta cũng có thể truy vấn vào trang web của diymcwwm.com tại đây để cải thiện cùng bổ sung cập nhật kiến thức tiếng Anh của chính mình nhé! Chúc các bạn thành công


*
“Tiếng Anh bồi” tất cả phù hợp cùng với môi trường thiên nhiên công sở?

Tiếng Anh bồi trong môi trường văn phòng còn mãi sau không hề ít. Dù bị...

Bài viết liên quan