DOWNLOAD MẪU BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Share:
*

Đăng ký kết học tập HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP. VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆPhường - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP.. LUẬT MỚI
*
Mẫu báo cáo tác dụng marketing theo Thông bốn 133/2016/TT-BTC cùng Mẫu báo cáo kết quả vận động kinh doanh theo Thông bốn 200/2014/TT-BTC, có cả bạn dạng word với Excel. Hướng dẫn giải pháp lập report kết quả chuyển động sale.

Bạn đang đọc: Download mẫu bảng báo cáo kết quả kinh doanh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm...

Đơn vị tính: ………….

CHỈ TIÊUMã sốThuyết minhNăm nayNăm trước
12345
1. Doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ01
2. Các khoản bớt trừ doanh thu02
3. Doanh thu thuần về bán sản phẩm và hỗ trợ hình thức (10= 01-02)10
4. Giá vốn hàng bán11
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng cùng cung cấp hình thức (20=10-11)20
6. Doanh thu chuyển động tài chính21
7. Ngân sách tài chính22
- Trong đó: Ngân sách chi tiêu lãi vay23
8. giá thành làm chủ tởm doanh24
9. Lợi nhuận thuần trường đoản cú hoạt động kinh doanh(30 = 20 + 21 - 22 - 24)30
10. Thu nhập khác31
11. Ngân sách chi tiêu khác32
12. Lợi nhuận không giống (40 = 31 - 32)40
13. Tổng ROI kế tân oán trước thuế (50 = 30 + 40)50
14. Ngân sách chi tiêu thuế TNDN51
15. Lợi nhuận sau thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp(60=50 - 51)60


NGƯỜI LẬPhường BIỂU(Ký, chúng ta tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, bọn họ tên)Lập, ngày ... tháng ... năm ...

Xem thêm: Tải Game Khí Phách Anh Hùng (Kpah) Cho Android, Ios, Khí Phách Anh Hùng 3D Beta Test

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:(1) Những tiêu chuẩn không tồn tại số liệu được miễn trình bày tuy nhiên không được tấn công lại “Mã số” chỉ tiêu.(2) Đối với ngôi trường thích hợp thuê dịch vụ làm cho kế toán, có tác dụng kế toán trưởng thì bắt buộc ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán thù, tên đơn vị chức năng cung ứng hình thức dịch vụ kế toán.

------------------------------------------------------------

2. Mẫu báo cáo hiệu quả chuyển động kinh doanh theo Thông tư 200:

Mẫu số B02 - DNN
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANHNăm………
CHỈ TIÊUsốTngày tiết minhNămnayNămtrước
12345
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ01
2. Các khoản sút trừ doanh thu02
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp hình thức (10= 01-02)10
4. Giá vốn hàng bán11
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng cùng hỗ trợ các dịch vụ (20=10 - 11)20
6. Doanh thu chuyển động tài chính21
7. Ngân sách chi tiêu tài chính22
- Trong đó: giá cả lãi vay23
8. Chi tiêu cung cấp hàng25
9. Ngân sách thống trị doanh nghiệp26
10 Lợi nhuận thuần tự chuyển động kinh doanh 30 = trăng tròn + (21 - 22) - (25 + 26)30
11. Thu nhập khác31
12. giá cả khác32
13. Lợi nhuận không giống (40 = 31 - 32)40
14. Tổng ROI kế toán thù trước thuế (50 = 30 + 40)50
15. giá cả thuế TNDN hiện hành16. giá thành thuế TNDN hoãn lại5152
17. Lợi nhuận sau thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp lớn (60=50 – 51 - 52)60
18. Lãi cơ bạn dạng bên trên CP (*)70
19. Lãi suy sút trên CP (*)71
(*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần
NGƯỜI LẬPhường. BIỂU(Ký, họ tên)KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)Lập, ngày ... mon ... năm ...NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, chúng ta thương hiệu, đóng góp dấu)
- Số chứng chỉ hành nghề;- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toánĐối với những người lập biểu là các đơn vị chức năng các dịch vụ kế toán thù buộc phải ghi rõ Số chứng từ hành nghề, thương hiệu cùng hệ trọng Đơn vị hỗ trợ các dịch vụ kế tân oán. Người lập biểu là cá thể ghi rõ Số chứng từ hành nghề.
-------------------------------------------------------

TảiMẫu báo cáo công dụng chuyển động kinh doanh về trên đây:1. Bản word:

Báo cáo kết quả marketing theo Thông bốn 133Báo cáo hiệu quả marketing theo Thông bốn 200

2. Bản Excel:

Mẫu sổ sách kế toán trên Excel

----------------------------------------------------------------------------------

Bài viết liên quan