Địa điểm kinh doanh có phải nộp thuế môn bài

Share:
STTTên người nộp lệ giá thành hoặc tên địa điểm kinh doanhĐịa chỉ(Ghi rõ add quận/huyện, tỉnh/thành phố)Mã số thuế bạn nộp lệ tầm giá hoặc mã số địa điểm kinh doanhVốn điều lệ hoặc vốn đầu tưMức lệ giá tiền môn bàiSố chi phí lệ phí môn bài bác phải nộpSố chi phí lệ mức giá môn bài được miễnTrường hợp miễn lệ phí môn bài(Ghi trường đúng theo được miễn theo quy định)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)=(6)-(8)(8)(9)
1Người nộp lệ mức giá môn bài
2Địa điểm gớm doanh(ghi rõ tên)
.........

Bạn đang đọc: Địa điểm kinh doanh có phải nộp thuế môn bài

Tổng cộng các vị trí kinh doanh:
Tổng cộng
Tôi khẳng định số liệu khai trên là đúng và phụ trách trước điều khoản về số liệu đang khai./.

..., ngày....... Tháng....... Năm.......NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ(Chữ ký, ghi rõ chúng ta tên; công tác và đóng vết (nếu có)/Ký năng lượng điện tử)

Chỉ tiêu <01>: Kê khai năm tính lệ phí tổn môn bài.Chỉ tiêu <02>: Chỉ tích chọn so với lần đầu kê khai.Chỉ tiêu <03>: Chỉ tích chọn so với trường hợp fan nộp lệ phí tổn (sau trên đây gọi tầm thường là NNT và viết tắt là NNT) đã nộp tờ khai nhưng kế tiếp phát hiện nay có đổi khác thông tin về nhiệm vụ kê khai và thực hiện kê khai lại tin tức thuộc kỳ tính lệ tầm giá đã kê khai. Giữ ý, NNT chỉ thực hiện lựa chọn 1 trong hai tiêu chí <02> với <03>, không lựa chọn đồng thời cả hai chỉ tiêu.

Xem thêm: Những Nội Dung Kế Hoạch Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp Gồm Mấy Phần

Chỉ tiêu <04> đến chỉ tiêu <05>: Kê khai tin tức theo đăng ký thuế của NNT.Chỉ tiêu <06> đến tiêu chuẩn <08>: Kê khai thông tin đại lý thuế (nếu có).Chỉ tiêu <09>: Chỉ tích lựa chọn trong trường hòa hợp NNT đang kê khai LPMB, tiếp nối thành lập mới địa điểm kinh doanh.
Các bạn có nhu cầu lấy mẫu mã tờ khai lệ giá tiền môn bài năm 2022 trên trên đây thì rất có thể để lại mail sinh sống cuối nội dung bài viết hoặc gửi mail vào add mail: hoangtrungthat

*

Hướng dẫn cách lập giấy nộp chi phí thuế điện tử qua mạng cho những loại thuế: Thuế TNDN, Thuế GTGT, Thuế TNCN với l...
*

Hệ thống mục lục nộp chi phí vào chi tiêu nhà nước mới nhất 2021: danh mục mã chương, mã ngành, khoản mục cùng mã ...
*

Mẫu giấy nộp tiền vào chi phí nhà nước mới nhất 2021 là mẫu mã số C1- 02/NS theo Thông tư 84/2016/TT-BTC hướng ...
*

Bài viết liên quan