Đề Thi Kinh Doanh Quốc Tế Có Đáp Án

Share:

Bộ đề thi trắc nghiệm môn quản lí trị marketing quốc tế (có đáp án) do người sáng tác tổng hợp với biên soạn. Nội dung 210 thắc mắc trắc nghiệm, được trình bày trong 6 chương:

Chương 4: Marketing

Bài viết này sẽ tổng hợp câu hỏi và đáp án của 34 thắc mắc trắc nghiệm chương 1 với các nội dung về (i) Các hiệ tượng kinh doanh quốc tế; (ii) giới thiệu về những tập đoàn đa quốc gia (MNEs).

THAM GIA TRẮC NGHIỆM

KDQT_VN1_C1_1: bề ngoài kinh doanh nước ngoài bao gồm:○ Xuất nhập khẩu hàng hóa/dịch vụ○ Đầu tư trực tiếp quốc tế FDI○ Liên doanh, liên kết đầu tư chi tiêu (hợp đồng quản ngại lý, nhượng quyền yêu quý mại, cấp giấy phép kinh doanh)● tất cả các vẻ ngoài trên

KDQT_VN1_C1_2: toàn bộ các hàng hóa và thương mại & dịch vụ được sở hữu từ quốc tế được call là ________.○ thành phầm nội địa○ thành phầm xuất khẩu○ sản phẩm quốc gia● sản phẩm nhập khẩu

KDQT_VN1_C1_3: bất kỳ một thanh toán thương mại ra mắt qua biên thuỳ của hai giỏi nhiều đất nước được call là ________.○ Xuất khẩu○ thương mại dịch vụ điện tử● sale quốc tế○ Nhập khẩu

KDQT_VN1_C1_4: Dầu Olive được cấp dưỡng tại Ý và buôn bán tại Mỹ là một trường phù hợp ví dụ như thế nào sau đây?○ nhãn hiệu toàn cầu○ Xuất khẩu Mỹ● nhập khẩu Mỹ○ sản phẩm được chuẩn hóa

KDQT_VN1_C1_5: Một công ty mở rộng đầu tư chi tiêu (dưới dạng marketing sản phẩm hoặc các công ty nhỏ sản xuất) ra nhiều non sông được hotline là ________.○ công ty xuất khẩu trực tiếp● doanh nghiệp đa quốc gia○ doanh nghiệp nước ngoài○ doanh nghiệp có quan hệ làm ăn toàn cầu

KDQT_VN1_C1_6: Cách dễ dàng nhất để xâm nhập một thị trường nước ngoài thông qua ________.○ Đầu bốn trực tiếp nước ngoài○ link đầu tư○ thích hợp đồng sản xuất● Xuất khẩu

KDQT_VN1_C1_7: Một thỏa thuận hợp tác mà theo đó một công ty có thể chấp nhận được công ty khác thực hiện tên, sản phẩm, bằng sáng chế, nhãn hiệu, nguyên liệu thô và các quy trình thêm vào được điện thoại tư vấn là:● trao giấy phép kinh doanh○ links đầu tư○ Đầu tư trực tiếp○ thanh toán thương mại○ Nhập khẩu

KDQT_VN1_C1_8: MNC là tự viết tắt của○ Multinational companies● Multinational corperation○ Multi nation culture○ Mutual northern committee

KDQT_VN1_C1_9: khi 2 doanh nghiệp cùng hợp tác để cung ứng các sản phẩm mới toanh được điện thoại tư vấn là○ tiếp giáp nhập● liên kết đầu tư○ mua bán lại○ thỏa thuận sản xuất

KDQT_VN1_C1_10: WTO là từ bỏ viết tắt của○ World giải pháp công nghệ association○ World time organization● World trade organization○ World tourism organization

KDQT_VN1_C1_11: giả dụ lợi thế cạnh tranh của công ty là dựa vào nguồn lực nước nhà thì công ty phải khai thác thị trường nước ngoài bằng cách:○ Đầu tứ trực tiếp ra nước ngoài○ triển khai liên doanh, liên kết chi tiêu với công ty đối tác nước ngoài● Xuất khẩu○ tất cả đều đúng

KDQT_VN1_C1_12: giả dụ lợi thế đối đầu của doanh nghiệp là dựa trên nguồn lực đặc trưng của công ty, đồng thời lợi thế này được đổi khác trong doanh nghiệp thì công ty khai quật thị trường nước ngoài bằng cách:○ thương mại xuất nhập khẩu○ Đầu bốn trực tiếp ra nước ngoài○ liên kết kinh doanh – liên kết đầu tư chi tiêu với đối tác doanh nghiệp nước ngoài● tất cả đều đúng

KDQT_VN1_C1_13: nếu như một sản phẩm không thể sắm sửa được vày những trở ngại về vận động hoặc những giới hạn về nhập vào thì để tiếp cận được thị trường nước ngoài, doanh nghiệp sẽ áp dụng hình thức:○ thương mại xuất nhập khẩu○ Đầu bốn trực tiếp ra nước ngoài○ liên kết kinh doanh – liên kết đầu tư chi tiêu với đối tác doanh nghiệp nước ngoài● Cả đầu tư chi tiêu và liên doanh

KDQT_VN1_C1_14: việc cấp phép thực hiện những nguồn lực của người sử dụng thường được sử dụng giữa những ngành nào?○ technology phần mềm○ Thiết bị, linh kiện máy vi tính● Ngành hóa chất, dược○ chưa hẳn những ngành này.

Bài viết liên quan