ĐĂNG KÝ KINH DOANH TẠI BIÊN HÒA ĐỒNG NAI

Share:

Người đại diện theo luật pháp của công ty 1. Người đại diện theo quy định của doanh nghiệp là cá thể thay mặt cho doanh nghiệp thực hiện các quyền với nghĩa vụ phát sinh tự thanh toán giao dịch của người sử dụng, đại diện thay mặt cho khách hàng với tư giải pháp nguyên ổn đối kháng, bị đơn, người dân có quyền lợi, nhiệm vụ tương quan trước Trọng...

Bạn đang đọc: Đăng ký kinh doanh tại biên hòa đồng nai


*
0


*
0

Biểu chủng loại đăng ký sale / Đăng ký doanh nghiệp


PHỤ LỤC II-3 TÊN DOANH NGHIỆP——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự vì chưng – Hạnh phúc ————— Số: ………….. … …, ngày… … tháng… … năm … … THÔNG BÁO Thay đổi công ty công ty tứ nhân Kính gửi: Phòng Đăng cam kết kinh doanh thức giấc, thành phố……………… Tên doanh nghiệp lớn (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………………. Mã số doanh...


*
0

Biểu mẫu đăng ký kinh doanh / Đăng cam kết doanh nghiệp


PHỤ LỤC II-2 TÊN DOANH NGHIỆP——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự vị – Hạnh phúc ————— Số: ………….. … …, ngày… … tháng… … năm … … THÔNG BÁO Ttuyệt thay đổi người thay mặt theo quy định Kính gửi: Phòng Đăng cam kết sale thức giấc, đô thị ……………. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………………. Mã...


*
0

Biểu chủng loại đăng ký kinh doanh / Thủ tục đăng ký sale / Đăng ký kết doanh nghiệp


PHỤ LỤC II-1 TÊN DOANH NGHIỆP——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự bởi – Hạnh phúc ————— Số: ………….. … …, ngày… … tháng… … năm … … THÔNG BÁO Ttốt thay đổi câu chữ đăng ký doanh nghiệp Kính gửi: Phòng Đăng ký kết sale tỉnh, tỉnh thành ……… Tên công ty (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………………. Mã...


*
0

PHỤ LỤC I-10 DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN STT Chủ sngơi nghỉ hữu/Cổ đông là tổ chức nước ngoài Tên tín đồ đại diện theo ủy quyền Ngày, mon, năm sinh Giới tính Quốc tịch Dân tộc Chỗ nghỉ ngơi bây chừ Nơi ĐK hộ khẩu thường xuyên trú Số, ngày, ban ngành cấp Chứng minch nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc...


Biểu mẫu mã đăng ký sale / Cửa Hàng chúng tôi hợp danh


PHỤ LỤC I-9 DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH STT Tên thành viên Ngày, mon, năm sinc so với thành viên là cá thể Giới tính Quốc tịch Dân tộc Chỗ sinh sống hiện thời đối với thành viên là cá thể Nơi đăng ký hộ khẩu thường xuyên trú đối với cá nhân; liên tưởng trụ slàm việc bao gồm đối với tổ chức Số,...

Xem thêm: Cách Nấu Canh Chua Cá Trắm Đen Nấu Canh Chua Giá, Thanh Ngọt Canh Cá Trắm Nấu Chua


Biểu mẫu mã ĐK sale / công ty chúng tôi cổ phần


PHỤ LỤC I-8 DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI STT Tên cổ đông là công ty đầu tư nước ngoài1 Ngày, mon, năm sinch của người đóng cổ phần là cá nhân quốc tế Giới tính Quốc tịch Chỗ ở hiện tại so với người đóng cổ phần là cá thể quốc tế Nơi ĐK hộ khẩu thường xuyên trú so với cá nhân; địa...


Biểu mẫu đăng ký kinh doanh / chúng tôi cổ phần


PHỤ LỤC I-7 DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN STT Tên người đóng cổ phần tạo nên Ngày, mon, năm sinh đối với người đóng cổ phần tạo nên là cá thể Giới tính Quốc tịch Dân tộc Chỗ sống ngày nay so với người đóng cổ phần tạo nên là cá thể Nơi ĐK hộ khẩu thường xuyên trú so với cá nhân; địa chỉ...


Biểu mẫu mã ĐK marketing / Đăng cam kết doanh nghiệp


PHỤ LỤC I-6 DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN STT Tên member Ngày, mon, năm sinc đối với member là cá thể Giới tính Quốc tịch Dân tộc Chỗ ở hiện tại so với member là cá nhân Nơi ĐK hộ khẩu thường trú so với cá nhân; ảnh hưởng trụ...


Biểu chủng loại đăng ký sale / công ty chúng tôi hợp danh / Đăng ký kết doanh nghiệp


PHỤ LỤC I-5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự vị – Hạnh phúc—————- … …, ngày … …tháng … … năm … … GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆPCÔNG TY HỢPhường DANH Kính gửi: Phòng Đăng cam kết marketing thức giấc, thị trấn ……………. Tôi là (ghi chúng ta thương hiệu bằng chữ in hoa): …………. Giới tính: …………………………………………. Sinc ngày:...


Biểu chủng loại đăng ký sale / Đăng cam kết doanh nghiệp


PHỤ LỤC I-4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————- … …, ngày … …mon … … năm … … GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆPCÔNG TY CỔ PHẦN Kính gửi: Phòng Đăng ký kết marketing thức giấc, thị trấn ……………. Tôi là (ghi chúng ta tên bằng chữ in hoa): …………. Đăng ký công ty cổ...


Thống kê

Online Users: 1Today"s Visitors: 20Yesterday"s Visitors: 43Total Visits: 181.392Total Visitors: 80.756Total Page Views: trăng tròn.528Total Posts: 108

Bài viết liên quan