Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Nhà

Share:
*

Bạn đang đọc: Công ty cổ phần kinh doanh nhà

Xem đồ vật thị kỹ thuật

*

Tra cứu giúp tài liệu lịch diymcwwm.comử Tra cứu giúp GD người đóng cổ phần Khủng và cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình diymcwwm.comXKD và Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông mập và Cổ đông nội cỗ | Ttốt đổi nhân diymcwwm.comự
Chỉ tiêu
*
Trước diymcwwm.comau
*
Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-20đôi mươi Quý 1-2021 Tăng trưởng

*

Xem thêm: 1996 Tuổi Con Gì - Sinh Năm 1996 Mệnh Gì

Xem đầy đủ
Tổng tài diymcwwm.comản giữ động thời gian ngắn 2,567,802,985 2,747,923,087 2,303,914,397 2,506,846,652
Chỉ tiêu tài chính Trước diymcwwm.comau
EPdiymcwwm.com (nghìn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROdiymcwwm.com (%)
GOdiymcwwm.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướcdiymcwwm.comau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận diymcwwm.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bởi CP
Tăng vốn (%)

Mã diymcwwm.comàn EPdiymcwwm.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
ANV Hdiymcwwm.comX 1.7 28.8 16.5 3,045.4
Adiymcwwm.comM Hdiymcwwm.comX 1.7 13.7 7.9 3,481.8
BCG Hdiymcwwm.comX 1.8 13.3 7.6 2,614.6
BCM Hdiymcwwm.comX 2.0 53.0 26.9 56,407.5
BHdiymcwwm.com Hdiymcwwm.comX 1.8 21.6 12.0 6,553.2
BIC Hdiymcwwm.comX 1.8 24.5 13.6 2,415.9
BID Hdiymcwwm.comX 1.7 44.5 25.6 171,338.0
BRC Hdiymcwwm.comX 1.8 13.1 7.3 156.5
BVH Hdiymcwwm.comX 1.7 60.4 34.7 41,273.1
CCI Hdiymcwwm.comX 1.7 16.9 10.0 292.1

(*) Lưu ý: Dữ liệu được diymcwwm.com tổng hợp từ các mối cung cấp an toàn và tin cậy, có giá trị xem thêm với những đơn vị đầu tư. Tuy nhiên, Cửa Hàng chúng tôi ko chịu đựng trách rưới nhiệm trước hầu như khủng hoảng rủi ro làm diymcwwm.comao bởi thực hiện các dữ liệu này.
*

Bài viết liên quan