CÔNG NỢ TIẾNG ANH

Share:

Nội dung bài bác viết:

Đánh giá bài xích viếtBiên bạn dạng đối chiếu công nợ tiếng Anh mới nhấtFAQ Thuật ngữ giờ anh siêng ngành kế toán

Công nợ giờ Anh là gì? Thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán thông dụng tham khảo clip và bài viết dưới đây nhé!

=>> Link sở hữu Sác từ bỏ Vựng 2021

Công nợ được xem là nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp, tuy nhiên công nợ giờ Anh là gì vẫn còn là thắc mắc của không ít người. Trong nội dung bài viết này, phép tắc Hoàng Phi sẽ giúp đỡ Quý vị giải đáp vướng mắc này tốt nhất. Hãy xem thêm với CNTA nhé.

Bạn đang đọc: Công nợ tiếng anh

Video hướng Dẫn đối chiếu công nợ giờ anh là gì

Công nợ là gì?

Công nợ là 1 trong những hoặc nhiều khoản nợ phát sinh trong kỳ thanh toán của cá nhân, doanh nghiệp lớn và được chuyển sang kỳ giao dịch sau, công nợ được phân một số loại thành hai loại chính là: nợ công phải thu và nợ công phải trả.

– công nợ phải thu: bao hàm tiền phân phối sản phẩm, mặt hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho quý khách nhưng không thu được tiền giỏi khoản đầu tư tài chính.

*

– nợ công phải trả: bao hàm các khoản tiền nên trả cho nhà cung ứng vật tư, công cụ, dụng cụ, nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ,… cơ mà doanh nghiệp không thanh toán.

Kế toán doanh nghiệp khi tiến hành chốt nợ công cần lưu ý một số điểm như:

– Hạch toán chi tiết các đối tượng, những lần phân phát sinh, theo dõi với đôn đốc khách hàng hàng.

– những chứng từ tương quan đến công nợ cần lưu trữ cẩn thận.

– Đối với các khoản có số tiền nợ cao, nợ hết hạn lâu, các trường hợp nằm ngoài tài năng xử lí cần thông báo với những cấp cao hơn

Công nợ tiếng Anh là gì?

Công nợ tiếng Anh là: Debt is one or more debts arising in the payment period of individuals, enterprises và transferred khổng lồ the following payment period.

Xem thêm: Juventus Giành Siêu Cúp Bóng Đá Ý 2018 Supercoppa Italiana, Supercoppa Italiana

Ngoài ra một trong những thông tin nhằm mục tiêu giải đáp công nợ giờ Anh là gì có nghĩa như sau: Liabilities are classified into two main categories: Receivable và payable.

– Receivables: including proceeds from selling products, goods or providing services lớn customers but not yet collected money or financial investments.

– Liabilities: including amounts payable to suppliers of materials, tools, tools, raw materials, goods, services, … that the enterprise has not yet paid.

Business accountants when performing debt closing should lưu ý a few points such as:

– Detailed accounting of objects, arising times, & follow up và urge customers.

– Documents related to debt need to be carefully archived.

– For high debt, long overdue debt, cases beyond the ability khổng lồ be handled need to notify higher levels.

Thuật ngữ giờ anh siêng ngành kế toán thông dụng

1. Accounting entry: cây viết toán

2. Accrued expenses: ngân sách chi tiêu phải trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments khổng lồ suppliers : Trả trước người bán

5. Advances to employees: tạm bợ ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng phẳng phiu kế toán

8. Bookkeeper: người lập báo cáo

9. Capital construction: kiến thiết cơ bản

10. Cash: tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gởi ngân hàng

12. Cash in hand : Tiền phương diện tại quỹ

13. Cash in transit: Tiền vẫn chuyển

14. Check and take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: giá thành xây dựng cơ bạn dạng dở dang

16. Cost of goods sold: giá chỉ vốn buôn bán hàng

17. Current assets: gia sản lưu cồn và đầu tư ngắn hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu năm hạn mang lại hạn trả

19. Deferred expenses: chi phí chờ kết chuyển

20. Deferred revenue: người mua trả tiền trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định và thắt chặt vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

24. Equity & funds: Vốn và quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: túi tiền hoạt rượu cồn tài chính

28. Extraordinary expenses: ngân sách bất thường

29. Extraordinary income: thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: lợi tức đầu tư bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: thành quả tồn kho

35. Fixed asset costs: Nguyên giá tài sản cố định hữu hình

36. Fixed assets: gia tài cố định

37. General và administrative expenses: đưa ra phí cai quản doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng nhờ cất hộ đi bán

39. Gross profit: lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: lợi nhuận tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập chuyển động tài chính

42. Instruments and tools: Công cụ, quy định trong kho

43. Intangible fixed asset costs: Nguyên giá chỉ tài sản cố định và thắt chặt vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản cố định vô hình

45. Intra-company payables: yêu cầu trả những đơn vị nội bộ

46. Inventory : hàng tồn kho

47. Investment and development fund: Quỹ chi tiêu phát triển

48. Itemize: Mở tè khoản

49. Leased fixed asset costs: Nguyên giá bán tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản cố định thuê tài chính

51. Liabilities: Nợ đề xuất trả

52. Long-term borrowings: Vay nhiều năm hạn

53. Long-term financial assets: các khoản đầu tư tài thiết yếu dài hạn

54. Long-term liabilities: Nợ dài hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: những khoản cố gắng chấp, ký cược, ký kết quỹ nhiều năm hạn

56. Long-term security investments: Đầu tư thị trường chứng khoán dài hạn

57. Merchandise inventory: sản phẩm hoá tồn kho

Bạn đang xem: Thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán thông dụng

58. Net profit: lợi nhuận thuần

59. Net revenue: lợi nhuận thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí sự nghiệp

61. Non-business expenditures: chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

63. Operating profit: lợi nhuận từ chuyển động SXKD

64. Other current assets: gia sản lưu động khác

65. Other funds: Nguồn khiếp phí, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu dài khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: những khoản cần thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tư ngắn hạn khác

70. Owners’ equity: nguồn chi phí chủ sở hữu

71. Payables lớn employees: buộc phải trả người công nhân viên

72. Prepaid expenses: chi phí trả trước

73. Profit before taxes: roi trước thuế

74. Profit from financial activities: lợi tức đầu tư từ chuyển động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng cài đặt đang đi trên đường

77. Raw materials: Nguyên liệu, vật tư tồn kho

78. Receivables: các khoản yêu cầu thu

79. Receivables from customers: bắt buộc thu của khách hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận chưa phân phối

83. Revenue deductions: những khoản sút trừ

84. Sales expenses: ngân sách bán hàng

85. Sales rebates: ưu đãi giảm giá bán hàng

86. Sales returns: Hàng buôn bán bị trả lại

87. Short-term borrowings: vay ngắn hạn

88. Short-term investments: những khoản đầu tư tài chủ yếu ngắn hạn

89. Short-term liabilities: Nợ ngắn hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits—- những khoản cố gắng chấp, ký kết cược, ký quỹ ngắn hạn

91. Short-term security investments: Đầu tư kinh doanh thị trường chứng khoán ngắn hạn

92. Stockholders’ equity: nguồn vốn kinh doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: tài sản thừa ngóng xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

95. Taxes và other payables lớn the State budget—- Thuế và các khoản yêu cầu nộp nhà nước

Bài viết liên quan