Cơ sở dữ liệu quan hệ tin học 12

Share:

1. Mô hình tài liệu quan lại hệ

a. Khái niệm quy mô dữ liệu

- Mô hình tài liệu là 1 tập phù hợp các tư tưởng, dùng để làm thể hiện CTDL, những làm việc tài liệu, những ràng buộc tài liệu của một CSDL

- Các loại quy mô dữ liệu:

Mô hình logic: (mô hình dữ liệu bậc cao) mang đến biểu thị CSDL ở mức khái niệm và nút khung quan sát.

Bạn đang đọc: Cơ sở dữ liệu quan hệ tin học 12

quý khách hàng sẽ xem: Khóa là gì tin học 12

Môhình thiết bị lí: (quy mô tài liệu bậc thấp) cho biết dữ liệu được lưu trữ gắng làm sao.

b. Mô hình tài liệu quan tiền hệ

- Mô hình tài liệu quan hệ nam nữ được E.F.Codd đề xuất năm 1970. Trong khoảng chừng 20 năm trở về phía trên những hệ cơ sở dữ liệu theo quy mô quan hệ giới tính được sử dụng cực kỳ phổ biến.

- Trong mô hình quan lại hệ:

Về khía cạnh cấu trúc: Dữ liệu được mô tả trong các bảng (mặt hàng, cột).Về phương diện làm việc trên dữ liệu: cũng có thể cập nhật dữ liệu : Thêm, xoá, sửa.Về mặt ràng buộc dữ liệu: Dữ liệu trong một bảng đề xuất tán đồng một số buộc ràng.

2. Trung tâm tài liệu quan hệ

a. Khái niệm

- DataBase quan lại hệ: DataBase được xây cất trên quy mô dữ liệu quan hệ.

Xem thêm: Cà Phê Bóng Đá Hot Dành Cho Fan Ở Hà Nội, Tư Vấn Mở Quán Cafe Bóng Đá

- Những đặc thù của DataBase quan tiền hệ:

Mỗi quan hệ bao gồm một tên tách biệt với tên các quan hệ nam nữ không giống.Các bộ là riêng biệt cùng đồ vật từ bỏ những cỗ là không đặc biệt.Mỗi trực thuộc tính tất cả một thương hiệu rõ ràng và máy từ bỏ những trực thuộc tính là ko quan trọng đặc biệt.Quan hệ không tồn tại ở trong tính nhiều trị xuất xắc phức hợp.

b. Ví dụ

- Để làm chủ học sinhmượn sách tại 1 ngôi trường học tập, thông thườngcai quản lí các đọc tin sau:

tin tức người mượn sáchtin tức sáchtin tức mượn sách (ai mượn sách, mượn sách gì, thời gian mượn/ trả)


*

c. Khóa cùng liên kết giữa các bảng

- Khóa: Khóa của một bảng là một tập tất cả một hay như là một số ở trong tính của bảng phân biệt được các thành viên.

- Khoá chính:

Một bảng có thể có không ít khóa. Trong những khóa của một bảng người ta thường lựa chọn (chỉ định) một khóa làm khóa chính.lúc nhập tài liệu cho 1 bảng, cực hiếm của hồ hết bộ tại khóa bao gồm không được nhằm trống.

* Chụ ý:

Mỗi bảng bao gồm ít nhất một khóa. Việc khẳng định khóa phụ thuộc vào vào tình dục lôgic của những dữ liệu chứ không cần dựa vào vào quý hiếm của các tài liệu.Nên lựa chọn khóa đó là khóa có không nhiều thuộc tính tuyệt nhất.

- Liên kết: Thực chất sự liên kết giữa các bảng là dựa trên thuộc tính khóa. Chẳng hạn trực thuộc tính số thẻ là khóa của bảng bạn mượn xuất hiện lại sinh sống bảng mượn sách kia tạo nên link thân 2 bảng này.

Bài viết liên quan