Chuyển Đổi Từ Mô Hình Thực Thể Sang Mô Hình Quan Hệ

Share:

Mô hình dữ liệu quan hệ bao bao gồm một hoặc những quan hệ (Relation). Thực thể cùng thuộc tính trong mô hình ERD biến quan hệ với thuộc tính của quan tiền hệ. Mối phối kết hợp sẽ biến chuyển khoá ngoại.

Ví dụ: MON_HOC (MaMon, TenMon, SoTinChi)


Bạn đang đọc: Chuyển đổi từ mô hình thực thể sang mô hình quan hệ

*

Mô hình tài liệu quan hệ –Qui ước cam kết hiệu

Quan hệ: dùng các ký trường đoản cú in hoa Q, R, S.Quan hệ Q tất cả tập trực thuộc tính A1,A2,..,An: Q(A1,A2,..,An)

Mô hình tài liệu quan hệ – có mang khoá trên các hệ quản trị CSDL

Khoá chủ yếu (Primary Key)

X được call là khoá chủ yếu của tình dục Q nếu cực hiếm trên X rõ ràng giữa các bộ.Mỗi quan hệ tình dục chỉ được khai báo một khoá chính

Khoá nước ngoài (Foreign Key)

Cho 2 quan hệ tình dục Q với R. X được điện thoại tư vấn là khoá ngoại của R nếu X là nằm trong tính của R và X là khoá chủ yếu của Q.Tên thuộc tính trên khóa ngoại cùng khóa chính rất có thể khác nhau


*

Quy tắc chuyển đổi ERD sang mô hình dữ liệu quan tiền hệ

Tập thực thể

Mỗi thực thể đưa thành một quan lại hệ cùng tên và danh sách thuộc tính.Thuộc tính khoá vươn lên là khoá chính của quan hệ nam nữ Ví dụ đưa tập thực thể


*

Mối phối hợp 1 – 1

Thuộc tính khoá vị trí này làm khoá ngoại vị trí kia hoặc ngược lại. Bên dưới làví dụ đưa mối phối hợp 1 – 1


*

*

Xem thêm: Kinh Doanh Văn Phòng Phẩm Có Nên Kinh Doanh Văn Phòng Phẩm Cần Bao Nhiêu Vốn ?

Mối phối hợp N – N

Chuyển thànhquan hệ mới bao gồm khoá chủ yếu gồm 2 ở trong tính khoá của 2 quan tiền hệ; ở trong tính mối phối kết hợp (nếu có) đổi thay thuộc tính của dục tình mới.Ví dụ


Mối phối kết hợp 3 ngôi (Ba thực thể gia nhập vào mọt kết hợp)

Chuyển thành quan hệ mới, bao gồm khoá chủ yếu gồm 3 ở trong tính khoá của 3 thực thể gia nhập mối kết hợp. Trực thuộc tính mối phối hợp (nếu có) trở thành thuộc tính của quan hệ tình dục mới.Ví dụ


Thuộc tính nhiều trị (Thuộc tính có tương đối nhiều giá trị cho 1 thể hiện)

Chuyển thành quan hệ mới gồm khoá chủ yếu gồm ở trong tính đa trị cùng thuộc tính khoá của thực thể. Sau khi gửi thành quan hệ nam nữ mới, nằm trong tính nhiều trị sẽ biến mất khỏi thực thể cũ. Ví dụ


Yêu cầu: Xác định phiên bản số và triển khai chuyển sang mô hình dữ liệu quan lại hệ

Tổng kết bài xích học quy mô dữ liệu quan lại hệ

Mô hình tài liệu quan hệ và những thành phần của nó Quy tắc chuyển quy mô thực thể phối hợp sang quy mô dữ liệu quan hệ

Tập thực thểMối phối kết hợp 1 – 1Mối kết hợp 1 – NMối phối hợp N – NMối phối kết hợp 3 ngôiThuộc tính đa trị

Yêu cầu: đưa ERD sang mô hình dữ liệu quan lại hệ

Bài thực hành thực tế số 2: dựa vào mẫu hoá đơn bán hàng hãy xây dựng mô hình tài liệu quan hệ


Trong đó:Số hoá đơn xác minh được ngày sản xuất lập;Mã khách hàng hàng xác định được tên khách hàng, địa chỉ;Mã hàng xác minh được tên sản phẩm hoá, đơn vị chức năng tính, đối kháng giá số lượng

Bài thực hành thực tế số 3: xây cất mô hình dữ liệu quan hệ nhờ vào mẫu phiếu mượn sách vào thư viện.


Trong đó:Số phiếu khẳng định được ngày mượn;Mã sinh viên xác định được tên sinh viên, mã lớp;Mã sách xác minh được thương hiệu sách, công ty xuất bản, ghi chú


Đăng cam kết nhận TÀI LIỆU, KHÓA HỌC hoặc TƯ VẤN trường đoản cú ADMIN

Họ và tên (Bắt buộc nhập)

e-mail (Bắt buộc nhập)

Số điện thoại cảm ứng thông minh (Bắt buộc nhập)

chúng ta cần cung cấp về (Bắt buộc chọn) ---Source code những bài labEbookVề những khóa họcTư vấn về siêng môn, phía nghiệp, việc làm


Đăng ký kết nhận TÀI LIỆU, KHÓA HỌC hoặc TƯ VẤN từ bỏ ADMIN

Họ với tên (Bắt buộc nhập)

email (Bắt buộc nhập)

Số smartphone (Bắt buộc nhập)

bạn cần hỗ trợ về (Bắt buộc chọn) ---Source code những bài labEbookVề những khóa họcTư vấn về siêng môn, hướng nghiệp, bài toán làm


Bài viết liên quan