Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn

Share:
Chi giá thành sản xuất, sale dở dang (tiếng Anh: Work in progress) bao gồm: giá cả nguyên liệu, vật tư trực tiếp, túi tiền nhân công trực tiếp, ngân sách sử dụng máy xây cất (đối với hoạt động xây lắp), ngân sách sản xuất chung.

Bạn đang đọc: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn


*

Chi mức giá sản xuất, sale dở dang (Work in progress)

Định nghĩa

Chi phi sản xuất, kinh doanh dở dang trong tiếng Anh là Work in progress. Túi tiền sản xuất, sale dở dang bao gồm:

- chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

- giá cả nhân công trực tiếp

- túi tiền sử dụng máy kiến tạo (đối với chuyển động xây lắp);

- giá thành sản xuất chung

Kết cấu và nội dung phản ánh của thông tin tài khoản 154 - ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh dở dang

Kết cấu

Bên Nợ

- Các giá thành nguyên liệu, vật tư trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, giá cả sử dụng sản phẩm công nghệ thi công, túi tiền sản xuất tầm thường phát sinh vào kì tương quan đến sản xuất thành phầm và chi tiêu thực hiện tại dịch vụ

- Các chi tiêu nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, túi tiền nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng vật dụng thi công, chi phí sản xuất bình thường phát sinh trong kì tương quan đến giá thành sản phẩm xây lắp công trình xây dựng hoặc ngân sách chi tiêu xây thêm theo giá bán khoán nội bộ;.

- Kết chuyển ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh dở dang cuối kì (trường hợp doanh nghiệp hạch toán mặt hàng tồn kho theo phương thức kiểm kê định kì).

Xem thêm: Hình Ảnh Đêm Khuya Buồn Cô Đơn Và Đầy Tâm Trạng Đẹp Nhất, Hình Ảnh Thức Khuya Buồn

Bên Có

- ngân sách chi tiêu sản xuất thực tiễn của thành phầm đã chế tạo dứt nhập kho, gửi đi bán, tiêu dùng nội bộ ngay hoặc thực hiện ngay vào hoạt động xây dựng cơ bạn dạng (XDCB)

- giá thành sản xuất thành phầm xây lắp chấm dứt bàn giao từng phần, hoặc toàn bộ tiêu thụ vào kì; hoặc bàn giao cho khách hàng nhận thầu thiết yếu xây lắp (cấp bên trên hoặc nội bộ); hoặc giá thành sản phẩm xây lắp dứt chờ tiêu thụ

- chi phí thực tế của cân nặng dịch vụ đã xong xuôi cung cấp cho khách hàng hàng

- Trị giá chỉ phế liệu thu hồi, giá chỉ trị thành phầm hỏng không thay thế sửa chữa được

- Trị giá chỉ nguyên liệu, đồ gia dụng liệu, hàng hoá gia công chấm dứt nhập lại kho

- bội phản ánh chi tiêu nguyên thiết bị liệu, túi tiền nhân công quá trên mức bình thường và túi tiền sản xuất chung thắt chặt và cố định không phân bổ không được xem vào trị giá chỉ hàng tồn kho mà cần tính vào giá vốn hàng buôn bán của kì kế toán.

Đối với doanh nghiệp cấp dưỡng theo 1-1 đặt hàng, hoặc doanh nghiệp tất cả chu kì sản xuất sản phẩm dài mà lại hàng kì kế toán đang kết chuyển ngân sách sản xuất chung cố định vào TK 154 đến lúc sản phẩm xong xuôi mới xác định được túi tiền sản xuất chung thắt chặt và cố định không được xem vào trị giá chỉ hàng tồn kho mà phải hạch toán vào giá chỉ vốn hàng buôn bán (Có TK 154, Nợ TK 632);

- Kết chuyển chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang đầu kì (trường hợp công ty lớn hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kì).

Bài viết liên quan