Cheek là gì

Share:

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-Việt Việt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-Khmer Việt-Việt

Đang xem: Cheek là gì

tìm kiếm

cheek
*

cheek /tʃi:k/ danh từa rosy cheek: má hồng sự táo khuyết tợn, sự cả gan; thói trơ tráo, tính phân vân xấu hổto have a cheek to vày something: táo bị cắn tợn thao tác gì, mặt dạn mi dày làm việc gìwhat cheek!: đồ lần chần xấu hổ! tiếng nói láo xược, tiếng nói vô lễno more of your cheek!: yên ngay dòng lối nạp năng lượng nói láo xược ấy đi!; lếu láo vừa chứ! thanh má, thanh đứng (của form cửa) (số nhiều) má (kìm, ròng rã rọc, êtô)cheek by jowl vai kề vai; thân mật với nhau, tớ tớ mình mình, mày mày tao taoto one”s own cheek mang đến riêng mình không chia bửa với ai cảto speak with (to have) one”s tongue in one”s cheek không thành thật, mang dối chế nhạo, nhạo báng ngoại đụng từ láo xược với (ai), láo xược với (ai)

đường trượt

guốc phanh

hàmcheek teeth: răng hàm

hòm khuôn trung gian

mặt bên

tấm bên

tấm ngăn

tường bên

váchLĩnh vực: cơ khí và công trình

tấm vách

thanh máLĩnh vực: hóa học & vật liệu

vách mạchcheek valve

van chặncheek valve

van kiểm tracheek wall

tường bêncrank cheek

má khuỷucrank cheek

má trục (khuỷu)crank cheek

vai trục khuỷugrip cheek

má kẹpgrip cheek

má kìm

gò má

hàm

o má (kìm, êtô)

o (địa chất) vách mạch

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

cheek

Từ điển Collocation

cheek noun

1 part of the face

ADJ.

Bạn đang đọc: Cheek là gì

flushed, hot | cool | smooth, soft | ashen, pale, pallid, pasty | blushing, pink, rosy, scarlet | sunken His red-rimmed eyes và sunken cheeks betrayed his lack of sleep. | hamster/hamster-like, plump | unshaven | tear-stained, wet Her cheeks were wet with tears.

VERB + CHEEK brush, dab (at), stroke, cảm ứng She dabbed at her cheeks with a handkerchief. | kiss, peck | give (sb), proffer She proffered her cheek lớn kiss.

CHEEK + VERB blaze, burn, flame, grow hot, redden He felt his cheeks burning with shame.

PREP. across sb”s/the ~ She gave him a sharp slap across his cheek. | against sb”s ~ She laid her cheek against his. | down sb”s ~ A tear slid down her cheek.

Xem thêm: Tiến Độ Dự Án The Manor Central Park Mới Nhất 2020, Tiến Độ Dự Án The Manor Central Park Nguyễn Xiển

| in sb”s ~s She had a healthy bloom in her cheeks. | on sb”s/the ~ He kissed his mother on both cheeks and got on the train.

PHRASES bring the colour (back) khổng lồ your cheeks, the colour floods/rises/rushes to lớn your cheeks The colour flooded khổng lồ his cheeks when he realized he was being watched. | a kiss/peck on the cheek She gave him a peck on the cheek & said goodbye.

2 lack of respect

ADJ. awful, bare-faced, colossal It”s an awful cheek, the way he keeps asking you lớn lend him money. | bleeding (taboo), bloody (taboo), damned

VERB + CHEEK have He”s got a cheek, making you wait outside his office.

PHRASES Of all the cheek!/What (a) cheek! He asked you for money? Of all the cheek!

Từ điển WordNet

n.

either side of the face below the eyesan impudent statement; impudence, impertinenceeither of the two large fleshy masses of muscular tissue that khung the human rump; buttockimpudent aggressiveness; boldness, nerve, brass, face

I couldn”t believe her boldness

he had the effrontery to question my honesty

v.

speak impudently lớn

English Idioms Dictionary

sharp reply, sarcasm, lip “When I called Mom a crab, she said, “”No more of your cheek!”””

English Synonym & Antonym Dictionary

cheeks|cheeked|cheekingsyn.: boldness brass buttock face impertinence impudence nerve

Bài viết liên quan