ĐĂNG KÝ KINH DOANH NHÀ THUỐC Ở TẦNG TRỆT CHUNG CƯ?