Cách Làm Trắc Nghiệm Mệnh Đề Quan Hệ

Share:

Mệnh đề quan hệ là 1 chủ điểm quan trọng, cần nắm vững trong giờ đồng hồ Anh. Bài xích thi TOEIC hay ra đề trong một số chủ điểm sau: phân biệt cách thực hiện giữa “that” với “which” cũng tương tự “that” với “what”. Lân cận đó, dạng Mệnh đề dục tình rút gọn cũng là 1 trong những chủ điểm thường xuyên được chú ý lúc luyện thi TOEIC. Bây giờ diymcwwm.comsẽ tiếp tục sát cánh với chúng ta về chủ đềMệnh đề quan hệ trong tiếng Anhnhé.

Bạn đang đọc: Cách làm trắc nghiệm mệnh đề quan hệ


A. Định nghĩa mệnh đề quan hệ tình dục trong giờ Anh.

I.Mệnh đề

Mệnh đề (Clause) là một trong những phần của câu, nó bao gồm thể bao gồm nhiều từ xuất xắc có kết cấu của cả một câu. Mệnh đề quan lại hệ dùng làm giải ham mê rõ hơn về danh từ đứng trước nó.

Ex: The womanwho is wearing the T-shirtis my girlfriend.Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là một relative clause, nó lép vế “the woman” và dùng làm xác định danh tự đó. Nếu vứt mệnh đề này ra họ vẫn gồm một câu trả chỉnh:

Ex: The woman is my girlfriend.

II.Mệnh đề quan tiền hệ

Mệnh đề quan hệ tình dục (mệnh đề tính từ) bắt đầu bằng các đại từ quan liêu hệ: who, who which, that, whose hay rất nhiều trạng từ quan tiền hệ: why, where, when. Mệnh đề quan liêu hệ dùng làm bổ nghĩa đến danh tự đứng trước nó.


*

3. WHEN

sửa chữa thay thế từ chỉ thời gian, thường cầm cố cho trường đoản cú then…. N (time) + WHEN + S + V … (WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex:

Do you still remember the day? We first met on that day.Do you still remember the day when we first met?Do you still remember the day on which we first met? I don’t know the time. She will come back then. →I don’t know the time when she will come back.

III.Các các loại Mệnh đề quan hệ

Có hai loại mệnh đề quan hệ: mệnh đề quan hệ giới tính xác định với mệnh đề quan hệ nam nữ không xác định.

Mệnh đề quan hệ xác minh (Defining relative clauses):là mệnh đề được dùng làm xác định danh trường đoản cú đứng trước nó. Mệnh đề xác minh là mệnh đề cần thiết cho ý nghĩa của câu, không tồn tại nó câu sẽ không đủ nghĩa. Nó được thực hiện khi danh từ bỏ là danh tự không xác định và không sử dụng dấu phẩy ngăn cách nó với mệnh đề chính.

Mệnh đề tình dục không hạn định (Non-defining relative clauses):là mệnh đề hỗ trợ thêm tin tức về một người, một vật hoặc một vụ việc đã được xác định. Mệnh đề không xác minh là mệnh đề không tuyệt nhất thiết phải gồm trong câu, không tồn tại nó câu vẫn đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh trường đoản cú là danh từ xác minh và được phân làn với mệnh đề chính bởi một hoặc hai vệt phẩy (,) hay lốt gạch ngang (-).

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative clause)

Note: nhằm biết bao giờ dùng mệnh đề quan hệ không xác định, ta để ý các điểm sau:

Khi danh từ cơ mà nó vấp ngã nghĩa là một trong danh từ riêngKhi danh từ mà nó bổ nghĩa là một tính từ download (my, his, her, their)Khi danh từ cơ mà nó ngã nghĩa la một danh từ đi cùng với this, that, these, those

IV.Một số để ý trong mệnh đề quan hệ tình dục

Nếu trong mệnh đề quan tiền hệ có giới tự thì giới từ rất có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề quan hệ giới tính (chỉ vận dụng với whom cùng which). Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year. → Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher. → Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.Có thể sử dụng which thay cho cả mệnh đề đứng trước. Ex: She can’t come khổng lồ my birthday party. That makes me sad. → She can’t come to lớn my birthday party, which makes me sad.Ở địa điểm túc từ, whom có thể được thay bằng who. Ex: I’d like to talk khổng lồ the man whom / who I met at your birthday party.Trong mệnh đề quan hệ nam nữ xác định, bạn cũng có thể bỏ các đại từ quan lại hệ làm túc từ: whom, which. Ex: The girl you met yesterday is my close friend. The book you lent me was very interesting.Các các từ chỉ con số some of, both of, all of, neither of, many of, none of … gồm thể được cần sử dụng trước whom, which với whose. Ex: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.

Nếu các bạn đang gặp mặt khó khăn trong quá trình ôn luyện IELTS

Hãy xem thêm ngay 07 khóa đào tạo IELTS uy tín tại HCM

Tặng tức thì Voucher một triệu cho thành viên diymcwwm.com => TƯ VẤN NGAY


V.Cách rút gọn mệnh đề quan lại hệ

1. Mệnh đề tình dục được rút thành cụm phân từMệnh đề tình dục chứa các đại từ quan liêu hệ quản lý từ who, which, that rất có thể được rút gọn thành cụm bây giờ phân từ bỏ (V-ing) hoặc vượt khứ phân từ bỏ (V3/ed).

a. Nếu mệnh đề quan hệ nam nữ là mệnh đề dữ thế chủ động thì rút thành cụm hiện tại phân trường đoản cú (V- ing).

Ví dụ:

The man who is standing over there is my father. → The man standing over there is my father. The couple who live next door lớn me are professors. → The couple living next door to lớn me are professors. b. Ví như mệnh đề quan hệ giới tính là mệnh đề bị động thì rút thành cụm quá khứ phân trường đoản cú (V3/ed).

Ví dụ:

The instructions that are given on the front page are very important. → The instructions given on the front page are very important.The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.2. Mệnh đề tình dục được rút thành nhiều động từ nguyên mẫu

Mệnh đề dục tình được rút thành nhiều động tự nguyên mẫu (To-infinitive) khi trước đại từ quan hệ có các cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặc vẻ ngoài so sánh bậc nhất.

Ví dụ:

John was the last person that got the news. → John was the last person to lớn get the news. He was the best player that we admire. →He was the best player to lớn be admired. He was the second man who was killed in this way. →He was the second man to be killed in this way.

VI. Bài tập tập luyện mệnh đề quan lại hệ

Mệnh đề quan hệ đề nghị được luyện tập liên tiếp thì mới tiện lợi áp dụng và né tránh những lỗi thường tốt gặp. Vày thế, chúng ta hãy cùng luyện tập mệnh đề quan hệ nam nữ ở bài trắc nghiệm sau đây nhé.

Exercise 1

1. Sunday is the day______ I go lớn Water park with my kinds.

a. When

b. Where

c. Why

d. Which

2. Vị you know the reason______ 006 was killed?

a. When

b. Where

c. Why

d. Which

3. That was the reason______ he didn’t marry her.

a. When

b. Where

c. Why

d. Which

4. An architect is someone______ deigns buildings.

Xem thêm: As Far As Nghĩa Là Gì ? Cấu Trúc, Ý Nghĩa & Cách Dùng Ví Dụ Và Cách Sử Dụng Cụm Từ As Far As

a. Who

b. Whom

c. Which

d. Whose

5. The boy to______ I lent my money is poor.

a. That

b. Whom

c. Who

d. Which

6. The land and the people______ I have met are nice.

a. Who

b. Whom

c. That

d. Which

7. Did you ever find out______ penetrated in your house last month?

a. Who

b. Whom

c. That

d. Which

8. The year______ the first man traveled in space will never be forgotten.

a. Which

b. That

c. When

d. Where

9. I cannot tell you all______ I heard.

a. Which

b. That

c. As

d. Because

10. I can answer the question______ you day is very difficult.

a. Which

b. Whom

c. Who

d. Whose

11. We saw the girl______ you say is beautiful.

a. Which

b. Whom

c. Who

d. Whose

12. This is the place______ the battle took place ten years ago.

a. Which

b. In where

c. Where

d. From where

13. Sunday is the day______ which we usually go fishing.

a. During

b. At

c. In

d. On

14. The person______ you want to lớn see is not her.

a. Who

b. Whom

c. Whose

d. Which

15. This is the last time______ I speak lớn you

a. Of which

b. That

c. Who

d. Whose

16. He talked about the books và the authors______ interested him.

a. Who

b. That

c. Which

d. Whom

17. He talked about the books và the authors______ interested him.

a. Who

b. That

c. Which

d. Whom

18. You know your lesson______ surprises me.

a. Who

b. Which

c. That

d. No word is needed

19. Bondi is the beautiful beach______ I used to sunbathe.

a. When

b. Where

c. Which

d. Why

20. Dec 26th, 2005 was the day______ the terrible tsunami happened

a. When

b. Where

c. Why

d. Which

Exercise 2

1. The woman______ lives nest door is doctor.

a. Who

b. Whom

c. Which

d. Whose

2. The boy ____ Mary likes is my son.

a. Who

b. Whom

c. Which

d. Whose

3. The boy_____ eyes are brown is my son.

a. Who

b. Whom

c. Which

d. Whose

4. The book ____ is on the table is interesting.

a. Who

b. Whom

c. Which

d. Whose

5. The book ____ you bought yesterday is interesting.

a. Who

b. Whom

c. Which

d. Whose

6. The table____ legs are broken should be repaired.

a. Who

b. Whom

c. Which

d. Whose

7. The book ____ you bought yesterday is interesting.

a. Who

b. Whom

c. Which

d. Of which

8. This is the room ____ 006 was killed.

a. When

b. Where

c. Why

d. Which

9. The princess was happy during the years____ she lived with the fairy.

a. When

b. In which

c. Where

d. That

10. The town____ we are living is noisy and crowded

a. In where

b. Which

c. At which

d. Where

11. The year____ we came to lớn live here was 1975.

a. When

b. Which

c. That

d. In the time

12. The teacher____ house is next to lớn mine died this morning.

a. Who

b. Whom

c. Which

d. Whose

13. He was loyal to____ trusted him.

a. Whomever

b. Whom

c. Whoever

d. What

14. The knife____ we cut bread is very sharp.

a. With that

b. Which

c. With which

d. That

15. Tonight I’ll bởi the assignment____ gave us last week.

a. The teacher

b. Who the teacher

c. Whom the teacher

d. Of the teacher

16. The lady____ son went on a picnic with us last weekend is a teacher at our school.

a. Who

b. Whom

c. Whose

d. That

17. He has just gone lớn his friend’s house____ there is a các buổi party today.

a. Who

b. Whom

c. Whose

d. That

18. Take____ measures you consider best.

a. However

b. Whenever

c. Wherever

d. Whatever

19. ____difficulties you may encounter, I’m sure you’ll succeed.

a. How

b. What ever

c. However

d. How greater

20. He is the only friend ____ I like.

a. Who

b. That

c. Whom

d. Whose

Đáp án bài tập mệnh đề quan tiền hệExercise 1
1a2a3c4a5b6c7a8c9b10a
11c12c13d14b15c16a17b18d19b20a
Exercise 2
1a2b3d4c5c6d7d8b9a10d
11a12d13c14c15a16c17d18d19b20b

Các chúng ta tải bài tập mệnh đề quan hệ dưới đây để luyện tập thêm nhé!

Tải tư liệu tại đây: Download 100 câu trắc nghiệm Mệnh đề quan tiền hệBản coi trước:

Bài viết liên quan