Diễn viên thạch thảo và chồng tiết lộ lý do vẫn chưa tổ chức đám cưới sau hơn 15 năm bên nhau