Tiểu sử ca sĩ đan trường sinh năm bao nhiêu, đan trường đón tuổi 45