Btv vân anh,từ bỏ sự nghiệp nhà đài năm ấy, dàn btv của vtv hiện tại: người vui vẻ công việc nội trợ, người trở thành bà chủ