BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

Share:

Báo cáo tác dụng chuyển động sale là report tài thiết yếu tổng vừa lòng, phản ảnh tổng quát tình trạng cùng công dụng kinh doanh vào một kỳ hoạt động của doanh nghiệp và cụ thể cho những hoạt động sale thiết yếu. Nói bí quyết không giống báo cáo hiệu quả hoạt động sale là phương tiện đi lại trình diễn năng lực tăng lãi cùng thực trạng chuyển động marketing của người tiêu dùng.

Bạn đang đọc: Bảng báo cáo kết quả kinh doanh của công ty

  – Tính cân nặng đối: Báo cáo công dụng chuyển động kinh doanh được lập dựa trên tính bằng vận thân lệch giá, chi phí với công dụng marketing. cũng có thể bao hàm tầm thường tính bằng vận của báo cáo hiệu quả kinh doanh qua phương pháp sau:

*
*
*
*
*
*

Báo cáo công dụng vận động sale có gồm 5 cột:

– Cột số 1 : Các chỉ tiêu report.

– Cột số 2: Mã số của những tiêu chuẩn khớp ứng.

– Cột số 3: Số hiệu tương xứng cùng với các tiêu chuẩn của report này được biểu đạt chỉ tiêu trên Bản ttiết minc report tài chính.

– Cột số 4: Tổng số tạo nên vào kỳ report năm.

– Cột số 5: Số liệu của thời gian trước (để so sánh).

Nội dung những tiêu chí trong Báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh như sau: 

(1) Doanh thu bán hàng và hỗ trợ hình thức (Mã số 01) :

Chỉ tiêu này đề đạt tổng doanh thu bán hàng hoá, thành phđộ ẩm, nhà đất chi tiêu cùng cung cấp hình thức dịch vụ trong thời điểm report của công ty.

(2) Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02):

Chỉ tiêu này phản ảnh tổng hòa hợp những khoản được ghi sút trừ vào tổng lợi nhuận trong năm, bao gồm: các khoản khuyến mãi thương thơm mại, áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá sản phẩm cung cấp, sản phẩm chào bán bị trả lại cùng thuế tiêu thụ quan trọng đặc biệt, thuế xuất khẩu…

(3) Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp hình thức dịch vụ (Mã số 10):

Chỉ tiêu này phản chiếu số lợi nhuận bán hàng hoá, thành phẩm, BĐS đầu tư cùng hỗ trợ các dịch vụ vẫn trừ những khoản trừ.

Mã số 10 = Mã số 01 – Mã số 02.

(4) Giá vốn hàng cung cấp (Mã số 11):

Chỉ tiêu này phản chiếu tổng giá vốn của hàng hoá, Bất Động Sản Nhà Đất đầu tư chi tiêu, Chi tiêu thêm vào của thành phẩm đang cung cấp, ngân sách trực tiếp của cân nặng dịch vụ ngừng sẽ cung cấp, ngân sách khác được xem vào giá vốn hoặc ghi giảm ngay vốn sản phẩm bán trong kỳ report.

(5) Lợi nhuận gộp về bán hàng cùng hỗ trợ hình thức (Mã số 20):

Chỉ tiêu này đề đạt số chênh lệch giữa doanh thu thuần về bán hàng hoá, thành phđộ ẩm, Bất Động Sản Nhà Đất đầu tư và cung cấp hình thức với mức giá vốn sản phẩm buôn bán tạo nên trong kỳ báo cáo.

Mã số đôi mươi = Mã số 10 – Mã số 11.

(6) Doanh thu chuyển động tài bao gồm (Mã số 21):

Chỉ tiêu này phản chiếu lợi nhuận hoạt động tài chính thuần (Tổng doanh thu trừ (-) Thuế GTGT theo cách thức trực tiếp (ví như có) tương quan mang đến vận động khác) tạo nên vào kỳ báo cáo của khách hàng.

(7) Chi phí tài chính (Mã số 22):

Chỉ tiêu này phản chiếu tổng chi phí tài bao gồm, tất cả chi phí lãi vay yêu cầu trả, ngân sách bản quyền, chi phí vận động liên kết kinh doanh,… phát sinh vào kỳ báo cáo của chúng ta.

Xem thêm: Tải Game Line 98 Miễn Phí Bản Chuẩn 2021, Download Tải Line 98 Miễn Phí

Chi phí lãi vay (Mã số 23):

Chỉ tiêu này phản ánh chi phí lãi vay mượn đề nghị trả được xem vào ngân sách tài thiết yếu trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào tiêu chí này được địa thế căn cứ vào Sổ kế toán chi tiết Tài khoản 635.

(8) Chi tiêu bán hàng (Mã số 24):

Chỉ tiêu này phản ánh tổng chi phí bán hàng hoá, thành phđộ ẩm vẫn chào bán, dịch vụ sẽ cung cấp phát sinh vào kỳ báo cáo.

(9) túi tiền thống trị doanh nghiệp lớn (Mã số 25):

Chỉ tiêu này phản ánh tổng chi phí làm chủ doanh nghiệp gây ra vào kỳ báo cáo.

(10) Lợi nhuận thuần từ bỏ hoạt động sale (Mã số 30):

Chỉ tiêu này phản ánh tác dụng chuyển động sale của khách hàng vào kỳ báo cáo.

(11) Thu nhập khác (Mã số 31) :

Chỉ tiêu này phản chiếu các khoản thu nhập cá nhân khác (Sau lúc vẫn trừ thuế GTGT cần nộp tính theo cách thức trực tiếp), tạo nên trong kỳ báo cáo.

(12) Chi tiêu khác (Mã số 32):

Chỉ tiêu này đề đạt tổng những khoản chi phí không giống gây ra trong kỳ report.

(13) Lợi nhuận không giống (Mã số 40):

Chỉ tiêu này phản ảnh số chênh lệch thân thu nhập cá nhân khác (sau khí đang trừ thuế GTGT bắt buộc nộp tính theo phương thức trực : tiếp) cùng với ngân sách khác gây ra trong kỳ báo cáo.

Mã số 40 = Mã số 31 – Mã số 32.

(14) Tổng lợi nhuận kế tân oán trước thuế (Mã số 50) :

Chỉ tiêu này đề đạt tổng thể lợi nhuận kế toán thù tiến hành trong năm report của người tiêu dùng trước lúc trừ chi phí thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp lớn từ hoạt động kinh doanh, chuyển động khác tạo ra trong kỳ báo cáo.

Mã số 50 – Mã số 30 + Mã số 40.

(15) túi tiền thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp lớn hiện hành (Mã số 51):

Chỉ tiêu này đề đạt chi phí thuế thu nhập công ty lớn hiện tại hành gây ra trong thời điểm báo cáo.

(16) Ngân sách thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp lớn hoãn lại (Mã số 52):

Chỉ tiêu này đề đạt chi phí thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp lớn hoãn lại hoặc thu nhập cá nhân hoãn lại tạo nên trong thời gian report.

(17) Lợi nhuận sau thuế các khoản thu nhập công ty lớn (Mã số 60):

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số lợi tức đầu tư thuần (hoặc lỗ) sau thuế tự những hoạt động của công ty (sau khoản thời gian trừ ngân sách thuế thu nhập doanhnghiệp) tạo ra trong thời gian report.

Bài viết liên quan