Bài tập cơ sở dữ liệu quan hệ

Share:

Mô hình dữ liệu là 1 trong tập khái niệm dùng để mô tả cấu trúc dữ liệu, các thao tác dữ liệu, các ràng buộc dữ liệu của một CSDL.Bạn sẽ xem: bài tập cơ sở dữ liệu quan hệ

Theo những mức tế bào tả chi tiết về CSDL, hoàn toàn có thể phân phân tách các mô hình dữ liệu thành hai loại:

- mô hình lôgic(còn gọi là mô hình dữ liệu bậc cao) cho biểu lộ CSDL ở tầm mức khái niệm cùng mức khung nhìn, mô tả thực chất lôgic của tài liệu được lưu lại trữ;

- quy mô vật lí(còn điện thoại tư vấn là mô hình dữ liệu bậc thấp) cho biểu lộ CSDL ở tầm mức vật lí, trả lời cho câu hỏi "Dữ liệu được giữ trữ như thế nào?".

Bạn đang đọc: Bài tập cơ sở dữ liệu quan hệ

2. Mô hình dữ liệu quan tiền hệ

Có nhiều mô hình dữ liệu bậc cao nhưng ở chỗ này ta chỉ đề cập mang lại mô hình tài liệu quan hệ vì cho tới lúc này đó là mô hình phổ đổi mới nhất trong thực tiễn xây dựng các ứng dụng CSDL.

Mô hình tài liệu quan hệ (gọi tắt là mô hình quan tiền hệ) được E. F. Codd đề xuất năm 1970. Trong khoảng ba mươi năm quay trở lại đây, những hệ CSDL thi công theo mô hình quan hệ được dùng rất phổ biến.

Trong quy mô quan hệ:

- Về phương diện cấu trúc:

+ tài liệu được thể hiện trong số bảng.

+ mỗi bảng bao hàm các hàng cùng các cột thể hiện thông tin về một chủ thể.

+ các cột biểu thị các nằm trong tính của cửa hàng và tên cột thường là tên của nằm trong tính.

+ mỗi hàng thể hiện cho một cá thể, bao gồm một bộ các giá bán trị tương ứng với những cột.

- Về mặt thao tác làm việc trên dữ liệu:

+ rất có thể cập nhật dữ liệu như thêm, xóahay sửa bạn dạng ghi vào một bảng.

+ những kết quả tìm kiếm kiếm thông tin qua truy tìm vấn dữ liệu có được nhờ thực hiện các làm việc trên dữ liệu.

- Về mặt những ràng buộc dữ liệu:Dữ liệu trong những bảng nên thoả mãn một số trong những ràng buộc. Chẳng hạn, không được bao gồm hai bộ nào vào một bảng như thể nhau hoàn toàn.

3. Cơ sở tài liệu quan hệ

a. Khái niệm

- Cơ sở dữ liệu được thiết kế dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ call là cơ sở tài liệu quan hệ.

- Hệ QTCSDL dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan tiền hệ call là hệ QTCSDL quan tiền hệ.

b.Các đặc thù của một quan liêu hệ

Một tình dục trong hệ database quan hệ có các đặc trưng thiết yếu sau:

- mỗi quan hệ có tên để phân minh với cácquan hệkhác;

- Cácbộlà duy nhất cùng không rành mạch thứ tự;

- Mỗithuộc tínhcó tên phân biệt và không khác nhau thứ tự;

- quan lại hệkhông cóthuộc tính nhiều trịhayphức hợp:

+ nằm trong tính nhiều trị: 1 ở trong tính tương ứng trong không ít bộ giá bán trị;

+ Phức hợp: Một trực thuộc tính có 2 giá trị.

Lưu ý:

- quan hệ nam nữ là bảng;

- thuộc tính là ngôi trường (cột);

- bộ là bản ghi (hàng).

Xem thêm: Tải Game Dragon Hills Mod Apk 1 00%, Dragon Hills 1

4.Khóavà links giữa các bảng

a. Khóa

- Khoá của một bảng là 1 trong tập trực thuộc tính có một hay là 1 số trực thuộc tính của bảng gồm hai tính chất:

+ không tồn tại hai bộ (khác nhau) vào bảng có giá trị đều nhau trên khoá.

+ không tồn tại tập con thực sự nào của tập trực thuộc tính này có tính chất.

b. Khóa chính

- Một bảng bao gồm thể có khá nhiều khóa. Trong những khóacủa một bảng fan ta thường lựa chọn (chỉ định) một khóalàm khoá chính (primary key).

- vào một hệ QTCSDL quan hệ, khi nhập tài liệu cho một bảng, quý giá của mọi bộ tại khóa thiết yếu không được để trống.

- các hệ QTCSDL dục tình kiểm soát điều ấy và bảo vệ sự đồng điệu dữ liệu, kiêng trường hợp tin tức về một đối tượng người sử dụng xuất hiện tại hơn một lượt sau những cập nhật dữ liệu. Trong quy mô quan hệ, ràng buộc vì vậy về dữ liệu nói một cách khác là ràng buộc trọn vẹn thực thể (hay điện thoại tư vấn ngắn gọn gàng là ràng buộc khóa).

Chú ý:

- mỗi bảng có ít nhất một khóa. Việc xác định khoá nhờ vào vào tình dục lôgic của những dữ liệu chứ không phụ thuộc vào vào giá trị những dữ liệu.

- hãy lựa chọn khoá đó là khoá gồm ít nằm trong tính nhất.

c. Link giữa những bảng

Thực chất sự link giữa các bảng là dựa vào thuộc tính khóa.

Dạng 1:Mô hình tài liệu quan hệ

Câu 1

Chỉ ra những điều khiếu nại trong quy mô dữ liệu quan hệ Ql_hoctap


*

Hình 1. Mô hình dữ liệu quan tiền hệQl_hoctap

Gợi ý trả lời:

- cấu trúc dữ liệu: là các bảng dữ liệu, bảng hoc_sinh, Mon_hoc, Bang_diem có có các trường dữ liệu, các phiên bản ghi.

- các ràng buộc: khoá chính, trong bảng hoc_sinh thì dữ liệu trong trường khoá đó là duy nhất.

- các thao tác cập nhật dữ liệu (thêm, sửa, xoá), khai thác dữ liệu, thống kê tài liệu theo một đk nào đó, có thể thực hiện nay trên một bảng hoặc nhiều bảng.

Dạng 2:Cơ sở dữ liệu quan hệ

Câu 2

Trong cơ sở dữ liệu quan hệ Ql_hoctap ở ví dụ trên (ví dụ 1),xác định quan hệ, thuộc tính với bộ.

Gợi ý trả lời:

- quan hệ nam nữ Hoc_sinh

- bởi lớp bao gồm 50HS nên có 50 bộ, bộ thứ 10 là 12A9, Nguyễn Thị Thanh, An

Câu 3

Trong csdl quan hệ Ql_thuvien dưới đây,xác định ở trong tính nhiều trị với phức hợp.

Bài viết liên quan