BÀI 10 CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

Share:

Mô hình dữ liệu là một trong những tập khái niệm dùng để làm mô tả kết cấu dữ liệu, các làm việc dữ liệu, các ràng buộc tài liệu của một CSDL.

Bạn đang đọc: Bài 10 cơ sở dữ liệu quan hệ

Theo những mức mô tả cụ thể về CSDL, có thể phân phân chia các quy mô dữ liệu thành nhị loại:

- mô hình lôgic(còn gọi là mô hình tài liệu bậc cao) cho thể hiện CSDL ở tại mức khái niệm cùng mức khung nhìn, tế bào tả bản chất lôgic của dữ liệu được lưu lại trữ;

- mô hình vật lí(còn điện thoại tư vấn là mô hình dữ liệu bậc thấp) cho miêu tả CSDL ở tầm mức vật lí, vấn đáp cho câu hỏi "Dữ liệu được lưu trữ như thế nào?".


2. Mô hình dữ liệu quan tiền hệ


Có nhiều quy mô dữ liệu bậc cao nhưng ở chỗ này ta chỉ đề cập đến mô hình tài liệu quan hệ vì cho đến nay đó là quy mô phổ biến đổi nhất trong thực tiễn xây dựng những ứng dụng CSDL.

Mô hình tài liệu quan hệ (gọi tắt là mô hình quan lại hệ) được E. F. Codd khuyến nghị năm 1970. Trong khoảng ba mươi năm trở về đây, các hệ CSDL thiết kế theo quy mô quan hệ được sử dụng rất phổ biến.

Trong mô hình quan hệ:

- Về phương diện cấu trúc:

+ tài liệu được thể hiện trong những bảng.

+ từng bảng bao gồm các hàng cùng các cột thể hiện tin tức về một công ty thể.

+ các cột biểu thị các nằm trong tính của chủ thể và tên cột thường là tên của ở trong tính.

+ mỗi hàng biểu hiện cho một cá thể, gồm một bộ các giá chỉ trị tương xứng với các cột.

- Về mặt thao tác làm việc trên dữ liệu:

+ có thể cập nhật dữ liệu như thêm, xóahay sửa phiên bản ghi vào một bảng.

+ những kết quả search kiếm thông tin qua truy hỏi vấn dữ liệu đã có được nhờ tiến hành các thao tác trên dữ liệu.

- Về mặt các ràng buộc dữ liệu:Dữ liệu trong các bảng nên thoả mãn một số ràng buộc. Chẳng hạn, không được bao gồm hai cỗ nào vào một bảng kiểu như nhau hoàn toàn.


3. Cơ sở dữ liệu quan hệ


a. Khái niệm

- Cơ sở tài liệu được thi công dựa trên mô hình dữ liệu quan lại hệ hotline là cơ sở tài liệu quan hệ.

- Hệ QTCSDL dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan tiền hệ call là hệ QTCSDL quan tiền hệ.

b.Các đặc trưng của một quan tiền hệ

Một quan hệ giới tính trong hệ database quan hệ có các đặc trưng chủ yếu sau:

- từng quan hệ mang tên để khác nhau với cácquan hệkhác;

- Cácbộlà duy nhất cùng không rõ ràng thứ tự;

- Mỗithuộc tínhcó tên riêng biệt và không phân biệt thứ tự;

- quan liêu hệkhông cóthuộc tính nhiều trịhayphức hợp:

+ nằm trong tính nhiều trị: 1 ở trong tính tương ứng trong nhiều bộ giá bán trị;

+ Phức hợp: Một ở trong tính tất cả 2 giá trị.

Lưu ý:

- quan hệ tình dục là bảng;

- nằm trong tính là trường (cột);

- bộ là bạn dạng ghi (hàng).

Xem thêm: What Does Intuition Mean? ? Intuition Definition And Meaning


4.Khóavà link giữa những bảng


a. Khóa

- Khoá của một bảng là 1 tập nằm trong tính gồm một hay là 1 số nằm trong tính của bảng có hai tính chất:

+ không có hai bộ (khác nhau) vào bảng có giá trị đều nhau trên khoá.

+ không tồn tại tập con thực sự nào của tập nằm trong tính này có tính chất.

b. Khóa chính

- Một bảng tất cả thể có rất nhiều khóa. Trong số khóacủa một bảng fan ta thường lựa chọn (chỉ định) một khóalàm khoá chính (primary key).

- vào một hệ QTCSDL quan liêu hệ, khi nhập tài liệu cho một bảng, giá trị của mọi cỗ tại khóa chính không được để trống.

- các hệ QTCSDL quan hệ kiểm soát điều ấy và bảo đảm an toàn sự đồng nhất dữ liệu, né trường hợp thông tin về một đối tượng xuất hiện nay hơn một lượt sau những update dữ liệu. Trong quy mô quan hệ, ràng buộc do vậy về dữ liệu nói một cách khác là ràng buộc toàn vẹn thực thể (hay hotline ngắn gọn gàng là ràng buộc khóa).

Chú ý:

- mỗi bảng có ít nhất một khóa. Việc khẳng định khoá phụ thuộc vào vào quan hệ giới tính lôgic của các dữ liệu chứ không dựa vào vào giá trị các dữ liệu.

- nên chọn khoá chính là khoá có ít thuộc tính nhất.

c. Liên kết giữa những bảng

Thực chất sự liên kết giữa các bảng là dựa vào thuộc tính khóa.

Dạng 1:Mô hình dữ liệu quan hệ

Câu 1

Chỉ ra những điều khiếu nại trong quy mô dữ liệu quan hệ Ql_hoctap

*

Hình 1. Mô hình dữ liệu quan hệQl_hoctap

Gợi ý trả lời:

- cấu trúc dữ liệu: là các bảng dữ liệu, bảng hoc_sinh, Mon_hoc, Bang_diem có có những trường dữ liệu, các bản ghi.

- những ràng buộc: khoá chính, trong bảng hoc_sinh thì tài liệu trong ngôi trường khoá đó là duy nhất.

- các thao tác cập nhật dữ liệu (thêm, sửa, xoá), khai quật dữ liệu, thống kê dữ liệu theo một điều kiện nào đó, có thể thực hiện nay trên một bảng hoặc nhiều bảng.

Dạng 2:Cơ sở tài liệu quan hệ

Câu 2

Trong database quan hệ Ql_hoctap ở lấy ví dụ như trên (ví dụ 1),xác định quan hệ, thuộc tính cùng bộ.

Gợi ý trả lời:

- quan hệ tình dục Hoc_sinh

- Có các thuộc tính: ma_hoc_sinh, Ho_dem, Ten.

- bởi lớp tất cả 50HS nên tất cả 50 bộ, cỗ thứ 10 là 12A9, Nguyễn Thị Thanh, An

Câu 3

Trong csdl quan hệ Ql_thuvien dưới đây,xác định trực thuộc tính đa trị với phức hợp.

Bài viết liên quan