Ask after là gì

Share:

Phân biệt to lớn ask after sb; to ask sb around; lớn ask for sth

To ask /ɑːsk/1. To ask after sb

To ask for news about sb & how they are.Quý Khách đang xem: Ask after là gì

(Hỏi thăm tin tức, tình trạng của người nào đó.)

Did she ask after me in her letter?

(Trong thỏng nhỏ nhỏ nhắn tất cả hỏi thăm tới tôi không?)

SYN: To enquire after sb.2. To ask sb along

To ask sb if they would like to go with you khổng lồ an event or activity.

Bạn đang đọc: Ask after là gì

Đang xem: Ask after là gì

Hỏi xem fan như thế nào kia cũng muốn đi thuộc chúng ta cho tới dự một sự kiện xuất xắc chuyển động như thế nào kia xuất xắc không?

Jane & Ed are going out tonight, và they've asked me along.

Cô Jane cùng anh Ed chuẩn bị sửa ra ngoài tối nay và chúng ta vừa hỏi tôi vẫn muốn đi cùng với bọn họ hay không.

SYN: To invite sb along.3. To ask around:

To ask a number of different people in order to find out sth.

Hỏi một vài bạn nhằm kiếm tìm tìm điều nào đó.

I don't know if there's any work, but I'll ask around for you.

Tôi lần khần gồm câu hỏi gì mang đến anh hay là không, nhưng mà tôi đã hỏi vài ba người coi sao.

4.To ask sb baông chồng (khổng lồ sth)

To invite sb khổng lồ come baông chồng to lớn your house with you for a drink, etc. when you are both out together.

Mời ai đó về nhà bạn uống chút ít nào đó lúc cả hai đi chung cùng nhau.

I asked him bachồng for a coffee.

SYN: To have sầu sb back; khổng lồ invite sb bachồng (khổng lồ sth).5.To ask for sb

To say that you want to lớn see or speak to sb.

Dùng nhằm bảo rằng bạn muốn gặp gỡ tốt thì thầm cùng với ai kia.

There is sometoàn thân at the door asking for Tkhô hanh.

Có ai đứng ngoại trừ cửa ý muốn thủ thỉ cùng với Thành kia.

6. To ask (sb) for sth

Dùng Khi bạn muốn ai gửi cho bạn đồ vật nào đấy.

Xem thêm: Pi Trong Xuất Nhập Khẩu Là Gì ? Định Nghĩa Của Từ Pi Invoice Là Gì Trong Xuất Nhập Khẩu

Huy asked for a guitar for his birthday.

Vào ngày sinh nhật của chính mình, Huy ước ao gồm một cây đàn ghita.

SYN: To request sth.b. (Informal) To behave sầu in a way that it will almost certainly cause trouble.

Cư xử theo cách chắc chắn là đã gây ra pthánh thiện toái tốt trường đoản cú chuốc mang pthánh thiện toái.

Not wearing a seat belt is just asking for trouble.

Không thắt đai bình yên là từ chuốc pthánh thiện toái nhưng mà thôi.

c. To say that you want khổng lồ speak lớn sb or be directed khổng lồ a place.

When you arrive, go khổng lồ the reception và ask for Minh.

Khi nào cho tới thì đi thẳng đến quầy tiếp tân và hỏi anh Minc nhé.

7. To ask sb in/up

To invite sb to lớn come into lớn the room or the building that you are in, especially your trang chính.

Mời ai đó vào phòng xuất xắc vào tòa đơn vị cơ mà nhiều người đang sống đó, đặc biệt là ở trong nhà bạn.

Aren't you going khổng lồ ask me in? It's cold out here.

Anh kế bên mời tôi vào vào nhà giỏi sao? Ở kế bên này lạnh lẽo quá.

SYN: To invite sb in/up.8. To ask sb out

Mời ai đó đi ra ngoài cùng với bạn, quan trọng Lúc bạn muốn bao gồm mối quan hệ cảm xúc với bọn họ.

Bài viết liên quan