ABSTRACT FACTORY PATTERN LÀ GÌ

Share:

Design Pattern là gì?

Design Pattern thuở đầu đơn giản là một khái niệm bản vẽ xây dựng do Christopher Alexander khiến dựng. Lần trước tiên được vận dụng vào phần mềm vào năm 1987 vì Kent Beck and Ward Cunningham. Hai ông trình diễn ý tưởng của chính bản thân mình trong một hội nghị. Tiếp đến Design Pattern trở thành khái niệm phổ cập và tiếp tuc phát triển cho tới ngày nay. Thiết kế Pattern lần thứ nhất được tổng phù hợp thành cuốn sách hoàn hảo vào năm 1995 trong cuốn thiết kế Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software.

Bạn đang đọc: Abstract factory pattern là gì

Trong cải tiến và phát triển phần mềm, design Pattern là giải pháp thiết kế mã để tái sử dụng chúng. Kiến thiết Pattern được sử dụng mạnh mẽ nhất vào OOP qua Object với Class. Có rất nhiều Design Pattern, theo tổng kết của Gang of Four, hiện tại có hơn 250 mẫu đang được sử dụng trong cải tiến và phát triển phần mềm, mặc dù bạn ko cần sử dụng hết 250 mẫu mã này, một thiết kế viên xuất sắc Desgin Pattern chỉ cần sử dụng thành thạo khoảng tầm 23 mẫu.

Lưu ý: thiết kế Pattern không hẳn thuật toán, không hẳn một component.

*

Mục đích của kiến thiết Pattern

Tại sao tôi yêu cầu dùng thiết kế Pattern vào code? Code của tôi vẫn chạy ổn mà bao gồm cái pattern làm sao cả?

Tôi đã đọc code của không ít lập trình viên, họ viết trải dài, code chạy ổn. Nhưng cho lúc cần sửa cái gì đấy, y rằng họ ngồi cặm cụi sửa, sửa, hết đặc điểm này phát sinh chiếc khác.

Học thiết kế Pattern góp lập trình viên tất cả thiên hướng viết mã không dễ dàng và đơn giản chỉ để hoàn toàn có thể chạy được, nó giúp cải tiến và phát triển tư duy về thiết kế. Đó là để ý đến và kiến thiết mọi thứ trước khi viết ra, trường đoản cú đó, tinh giảm được thời gian dành riêng cho phát triển, duy trì và sử dụng lại.

Xem thêm: Cách Tính Vốn Kinh Doanh Bình Quân Là Gì? Công Thức Tính Vốn Kinh Doanh Bình Quân Là Gì

Dưới đây, tôi trình bày một ví dụ của kiến thiết Pattern: Abstract Factory thiết kế Pattern để hiểu thêm về tác dụng của design Pattern trong cách tân và phát triển phần mềm.

Abstract Factory thiết kế Pattern

Đây là một trong pattern bom tấn trong loạt Create Pattern.

Factory? Trong giờ Việt tức là nhà máy, pattern này được thực hiện khi hệ thống của bạn có nhiều đối tượng với trực thuộc tính, hành vi tựa như nhau. Pattern Factory giống như một nhà máy sản xuất sản sinh các đối tượng người sử dụng tương từ nhau này cho bạn.

**Khi nào thực hiện và công dụng của Abstract Factory**

Taọ các đối tượng tương tự nhauCung cấp phương thức hoàn chỉnh (có thể tổng thích hợp thành library) để sinh những đối tượngTạo những đối tượng đặc biệt quan trọng từ những lớp chaDễ dàng chế tạo extends system tự system cũ

Ví dụ

Thiết kế mang lại Shape là ví dụ kinh khủng áp dụng Abstract Factory.

*

Shape.java

public interface Shape void draw();Rectangle.java

public class Rectangle implements Shape
Override public void draw() System.out.println("Inside Rectangle::draw() method."); Square.java

public class Square implements Shape
Override public void draw() System.out.println("Inside Square::draw() method."); Tạo một tờ Factory nhằm sinh các object:ShapeFactory.java

public class ShapeFactory //use getShape method lớn get object of type shape public Shape getShape(String shapeType) if(shapeType == null) return null; if(shapeType.equalsIgnoreCase("CIRCLE")) return new Circle(); else if(shapeType.equalsIgnoreCase("RECTANGLE")) return new Rectangle(); else if(shapeType.equalsIgnoreCase("SQUARE")) return new Square(); return null; Đến đây bạn có thể tạo test dễ dàng và đơn giản với Factory trên nhằm kiệm nghiệm vai trò của Factory design Pattern rồi.

Bài viết liên quan